Mapa zagrożeń 2020 podsumowana

0
403

Jaworscy policjanci sprawdzili jakie zagrożenia w 2020 roku na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa najczęściej zaznaczali mieszkańcy naszego powiatu. Podliczono liczbę zgłoszeń zamieszczonych na mapie przez internautów oraz zweryfikowano je pod kątem najczęściej występujących zagrożeń.

W okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. mieszkańcy powiatu jaworskiego na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa dokonali 1267 zgłoszeń, z czego najwięcej, bo aż 571 zaznaczonych na mapie punktów dotyczyło przekraczania dozwolonej prędkości. Internauci zgłosili również 250 miejsc z nieprawidłową infrastrukturą drogową, 152 nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów, 72 punkty dotyczyły grupowania się małoletnich zagrożonych demoralizacją, 59 punktów związanych było z nielegalnymi rajdami samochodowymi, 33 punkty dotyczyły spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym, 25 punktów związanych ze złą organizacją ruchu, 7 miejsc, gdzie wałęsają się bezpańskie psy oraz 14 miejsc poruszania się po terenach leśnych quadami. Spośród wszystkich zgłoszeń 16 dotyczyło używania środków odurzających, a 26 – dzikich wysypisk śmieci.
W wyniku weryfikacji wskazanych na mapie zgłoszeń, policjanci potwierdzili 645 zagrożenia. Najwięcej z nich dotyczyło przekraczania dozwolonej prędkości. Mimo, że większość zdarzeń ma charakter incydentalny to jednak weryfikacja tych zagrożeń zmniejsza eskalację wielu negatywnych zjawisk, bądź nie dopuszcza do ich powstawania. Od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. jaworscy policjanci wyeliminowali łącznie 637 zagrożenia.
 Jaworscy policjanci zachęcają do korzystania z tej internetowej aplikacji. Dzięki takiemu współdziałaniu, wymianie informacji pomiędzy mieszkańcami, a funkcjonariuszami skuteczniej osiągnie się wymierne efekty zmierzające do poprawy naszego wspólnego bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Prosimy jednocześnie o odpowiedzialne korzystanie z tej aplikacji. Pamiętajmy, że każde naniesione na mapę zagrożenie wywołuje odpowiednią reakcję Policji.
źródło: KPP Jawor

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię