Wądroże Wielkie – 4 przetargi na nieruchomości

0
235

Wyciąg z ogłoszenie
Wójta Gminy Wądroże Wielkie

o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym nr 72/2 o ogólnej powierzchni 0,1288 ha, położonej w miejscowości Wądroże Wielkie gmina Wądroże Wielkie, dla której Sąd Rejonowy w Jaworze prowadzi księgę wieczystą Nr LE1J1/00012091/5.

Działka niezabudowana, płaska o regularnym kształcie, porośnięta trawą, położona na skraju wsi przy utwardzonej drodze dojazdowej, z możliwością podłączenia działki do sieci wodociągowej i elektrycznej .

Nieruchomość wolna jest od wszelkich długów i obciążeń.

Cena wywoławcza brutto wynosi 55 000 zł,

Wadium: 5 500 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 21 września 2021 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim 64, pok. nr 1.

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na konto Urzędu Gminy Wądroże Wielkie Nr 18 8647 1020 0215 0840 2000 0007 Bank Spółdzielczy w Jaworze 0/Mściwojów do dnia 17.09.2021 r.

Treść ogłoszenia o przetargu, została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wądrożu Wielki i w sołectwie Postolice oraz opublikowana na stronie internetowej Gminy Wądroże Wielkie http://bip.wadrozewielkie.pl

Szczegółowych informacji o przetargu udziela pracownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji, Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim, pok. nr 10 lub telefonicznie pod numerem telefonu 76 8874 323 wew.6

Wójt Gminy
mgr Elżbieta Jedlecka

__________________________________________________________________________________________

Wyciąg z ogłoszenie
Wójta Gminy Wądroże Wielkie

o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym nr 72/3 o ogólnej powierzchni 0,1289 ha, położonej w miejscowości Wądroże Wielkie gmina Wądroże Wielkie, dla której Sąd Rejonowy w Jaworze prowadzi księgę wieczystą
Nr LE1J1/00012091/5.

Działka niezabudowana, płaska o regularnym kształcie, porośnięta trawą, położona na skraju wsi przy utwardzonej drodze dojazdowej, z możliwością podłączenia działki do sieci wodociągowej i elektrycznej .

Nieruchomość wolna jest od wszelkich długów i obciążeń.

Cena wywoławcza brutto wynosi 55 000 zł,

Wadium: 5 400 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 21 września 2021 r. o godz. 10 30 w siedzibie Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim 64, pok. nr 1.

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na konto Urzędu Gminy Wądroże Wielkie Nr 18 8647 1020 0215 0840 2000 0007 Bank Spółdzielczy w Jaworze 0/Mściwojów do dnia 17.09.2021 r.

Treść ogłoszenia o przetargu, została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wądrożu Wielki i w sołectwie Postolice oraz opublikowana na stronie internetowej Gminy Wądroże Wielkie http://bip.wadrozewielkie.pl

Szczegółowych informacji o przetargu udziela pracownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji, Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim, pok. nr 10 lub telefonicznie pod numerem telefonu 76 8874 323 wew.6

Wójt Gminy
mgr Elżbieta Jedlecka

__________________________________________________________________________________________

Wyciąg z ogłoszenie
Wójta Gminy Wądroże Wielkie

o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym nr 318/5 o ogólnej powierzchni 0,1588 ha, położonej w miejscowości Wądroże Wielkie gmina Wądroże Wielkie, dla której Sąd Rejonowy w Jaworze prowadzi księgę wieczystą Nr LE1J1/00012101/9.

Działka niezabudowana, płaska o regularnym kształcie. Dojazd do granicy działki przez działkę nr 318/3(ustanowiona zostanie służebność przejazdu – droga gruntowa), 1,5 km do autostrady A-4. Istnieje możliwość podłączenia działki do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i elektrycznej .

Nieruchomość wolna jest od wszelkich długów i obciążeń.

Cena wywoławcza brutto wynosi 81 500 zł,

Wadium: 8 100 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 21 września 2021 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim 64, pok. nr 1.

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na konto Urzędu Gminy Wądroże Wielkie Nr 18 8647 1020 0215 0840 2000 0007 Bank Spółdzielczy w Jaworze 0/Mściwojów do dnia 17.09.2021 r.

Treść ogłoszenia o przetargu, została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wądrożu Wielki i w sołectwie Wądroże Wielkie oraz opublikowana na stronie internetowej Gminy Wądroże Wielkie http://bip.wadrozewielkie.pl

Szczegółowych informacji o przetargu udziela pracownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji, Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim, pok. nr 10 lub telefonicznie pod numerem telefonu 76 8874 323

Wójt Gminy
mgr Elżbieta Jedlecka

__________________________________________________________________________________________

Wyciąg z ogłoszenie
Wójta Gminy Wądroże Wielkie

o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym nr 318/4 o ogólnej powierzchni 0,1600 ha, położonej w miejscowości Wądroże Wielkie gmina Wądroże Wielkie, dla której Sąd Rejonowy w Jaworze prowadzi księgę wieczystą Nr LE1J1/00012101/9. Działka niezabudowana, płaska o regularnym kształcie. Dojazd do granicy działki przez działkę nr 318/3 (ustanowiona zostanie służebność przejazdu – droga gruntowa), 1,5 km do autostrady A-4. Istnieje możliwość podłączenia działki do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i elektrycznej .

Nieruchomość wolna jest od wszelkich długów i obciążeń.

Cena wywoławcza brutto wynosi 82 000 zł,

Wadium: 8 200 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 21 września 2021 r. o godz. 930 w siedzibie Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim 64, pok. nr 1.

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na konto Urzędu Gminy Wądroże Wielkie Nr 18 8647 1020 0215 0840 2000 0007 Bank Spółdzielczy w Jaworze 0/Mściwojów do dnia 17.09.2021 r.

Treść ogłoszenia o przetargu, została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wądrożu Wielki

i w sołectwie Wądroże Wielkie oraz opublikowana na stronie internetowej Gminy Wądroże Wielkie http://bip.wadrozewielkie.pl

Szczegółowych informacji o przetargu udziela pracownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji, Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim, pok. nr 10 lub telefonicznie pod numerem telefonu 76 8874 323

Wójt Gminy
mgr Elżbieta Jedlecka

__________________________________________________________________________________________