Razem chrońmy środowisko

0
88

Adaptacja do zmian klimatu, poprawa jakości powietrza i gospodarka odpadami – to niektóre tylko kierunki działania zapisane w „Programie ochrony środowiska dla gminy Polkowice na lata 2021 – 2025 z perspektywą na lata 2026-2029”, uchwalonym przez radę miejską.

– Celem Programu jest realizacja działań zmierzających do utrzymania lub poprawy środowiska na terenie naszej gminy – mówi Małgorzata Kalus-Chiżyńska, dyrektor wydziału ochrony środowiska i obszarów wiejskich w urzędzie gminy.

Dokument zawiera dziewięć obszarów działania na rzecz środowiska, w których są zadania zarówno dla gminy czy jednostek zewnętrznych, jak i mieszkańców. Wspólnym dla wszystkich wymienionych powyżej zadaniem jest edukacja ekologiczna. Kolejnym – adaptacja do zmian klimatu. Jak sami możemy w tym pomóc?

– Chociażby poprzez zagospodarowanie deszczówki na swojej posesji – wyjaśnia dyrektor wydziału. – Gmina inwestuje w zieleń, jest więcej nasadzeń drzew czy krzewów, powstają parki kieszonkowe, jest tężnia. Więcej zieleni mogą też mieć mieszkańcy, nawet na balkonach – dodaje.

Istotnym zadaniem jest poprawa jakości powietrza, a z tym wiąże się przede wszystkim wymiana pieców. Ważne są też takie nawyki, jak korzystanie z komunikacji zbiorowej czy wspólne dojazdy do pracy jednym samochodem. Kolejne zadania dotyczą, między innymi, gospodarki odpadami i zagrożenia poważnymi awariami.

Uchwalony przez radę miejską „Program ochrony środowiska…” obejmuje pięć lat, tj. do 2025 roku, z perspektywą na cztery kolejne lata, i będzie aktualizowany w zależności od potrzeb.

O konkretnych działaniach realizowanych w ramach „Programu…” będziemy informować na bieżąco.