Lokalni Liderzy budzą się do działania

0
277

14 czerwca br. biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zorganizowało bezpłatne szkolenie aktywizujące dla Liderów pn. „Obudź się do działania”. Spotkanie odbyło się w Dobkowie. Szkolenie stanowiło okazję do spotkania się wielu aktywnych działaczy z obszaru Partnerstwa Kaczawskiego. Była to duża dawka wiedzy, nabycia umiejętności, inspiracji, integracji i wymiany doświadczeń.

Prowadzący podjął takie tematy jak: współpraca w dobie pandemii, planowanie, budowanie integracji w środowisku lokalnym. Nie zabrakło również zajęć integracyjno – aktywizujących w otoczeniu przyrody. Potrzebne to było po tak długim czasie obostrzeń związanych z COVID-19. Uczestnicy byli bardzo zaangażowani, chętnie brali udział w przydzielonych zadaniach i równie chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami, przemyśleniami i planami na przyszłość.

Udział w szkoleniu wzięli  lokalni liderzy, członkowie organizacji pozarządowych, Sołtysi oraz dwóch pracowników biura LGD. Łącznie 22 osoby plus prowadzący – Damian Dec z Instytutu Inspiracji z Wrocławia. Cieszymy się z dużego zainteresowania takim szkoleniem, tym bardziej, że udział w nim wzięli sołtysi i przedstawiciele przeróżnych stowarzyszeń oraz fundacji, m.in.: Stowarzyszenie Hortus, Stowarzyszenie Nasze Rio, Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Grzegorzowa, Stowarzyszenie Moc 4 Pomocne, Stowarzyszenie Ziemia Aktywnych, Stowarzyszenie Miłośnicy Budziszowa Wielkiego “Cichowodzianie”, Stowarzyszenie Dobków, Stowarzyszenie Pozytywnie Nakręceni, Stowarzyszenie Legnickie Pole, Fundacja Adelin, Stowarzyszenie Aureus Mons, Stowarzyszenie Dobroczyńcy, Sołtys wsi Wojcieszyn, Sołtys wsi Pomocne.

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

(LGD)