Więcej pieniędzy na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami

0
310

Będzie więcej pieniędzy na pomoc weterynaryjną dla bezdomnych zwierząt. Radni miejscy podnieśli kwotę przeznaczoną na opiekę nad tymi zwierzętami.

Przyjęty w marcu program opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności czworonogów na terenie gminy Polkowice przewidywał wydatkowanie w tym roku 82 tysięcy złotych. Pieniądze przeznaczone były na zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom i wolno żyjącym kotom. Limit ten został wyczerpany, bo więcej było interwencji związanych z udzieleniem pomocy weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych i innych wypadkach losowych. Podczas ostatniej w tym roku sesji radni miejscy znowelizowali marcową uchwałę.

– Przeznaczone na ten cel środki skończyły się – powiedział Wojciech Marciniak, zastępca burmistrza ds. gospodarczych, przedstawiając projekt uchwały. – Jednak zwierzęta ciągle ulegają wypadkom losowym i nie można ich zostawić bez pomocy. Konsultowaliśmy ten projekt z różnymi podmiotami i żaden z nich nie wniósł uwag, co zostało uznane za jego akceptację – dodał.

Uwag ani pytań nie mieli też radni i jednogłośnie podnieśli kwotę na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami do 109 tysięcy złotych.

 

fot. Freepik