Komu pałacyk, komu?

0
643

Dyrektor Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych w Jaworze w dniu 30.12.2020 r. ogłosił przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej zespół pałacowo — parkowy w Muchowie na okres 25 lat, położonej w Muchowie oznaczonej numerem działki 79 o łącznej pow. 1,71 ha.

Obiekt jest własnością Powiatu Jaworskiego, w trwałym zarządzie Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych w Jaworze natomiast prawo własności jest uwidocznione w księdze wieczystej nr LE1J/00017428/2. Zainteresowani mogą zgłaszać pisemne oferty wg wzoru załączonego do ogłoszenia o przetargu do 29.01.2021 r., do godz. 10:00 w siedzibie Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych w Jaworze, ul. Starojaworska 7. Stosowne informacje dotyczące przetargu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Jednostek Samorządowych Powiatu Jaworskiego http://www.js-spjawor.bip.pbox.pl/public/?id=111042.