Komunikat powiatowego lekarza weterynarii

0
889

Z uwagi na występowanie w kraju nowych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków – HPAI oraz licznych przypadków tej choroby u dzikich ptaków, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jaworze zwraca się z prośbą, by w przypadku stwierdzenia padłych ptaków dzikich, zwłaszcza ptaków wodnych (np. bernikla białolica, gęś gęgawa, świstun, łabędź niemy, krzyżówka) oraz drapieżników (np. myszołów zwyczajny), a także masowych padnięć innych ptaków, zgłaszać ten fakt do miejscowo właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii – telefon kontaktowy 76 870-24-59.

Dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich powinni zgłaszać powiatowemu lekarzowi weterynarii albo najbliższemu podmiotowi świadczącemu usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej przypadki zwiększonej śmiertelności dzikich ptaków. Posiadacz drobiu powinien zawiadomić powiatowego lekarza weterynarii albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:
– zwiększona śmiertelność;
– znaczący spadek pobierania paszy i wody;
– objawy nerwowe takie jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszność;
– sinica i wybroczyny;
– biegunka;
– nagły spadek nieśności.