Bezpłatna mammografia

0
107

27 maja br. przy świetlicy wiejskiej w Wądrożu Wielkim stanął mammobus. W mammografii finansowanej przez NFZ w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi można było wziąć udział niezależnie od miejsca zamieszkania i bez skierowania lekarskiego.Z darmowych badań mogły korzystać wszystkie kobiety w wieku 50-69 lat, które nie miały wykonywanej tego rodzaju diagnostyki w ciągu ostatnich 24 miesięcy oraz te, które ze względu na obciążenie czynnikami ryzyka otrzymały pisemne wskazanie do jej ponownego wykonania po upływie roku.
Diagnostyka w mammobusach odbywa się w pełnym reżimie sanitarnym. Badania są bezpieczne, nieinwazyjne i dają szansę na wykrycie niepokojących zmian na pierwszych etapach ich rozwoju
Na bezpłatną mammografię w Wądrożu Wielkim zgłosiło się 30 osób.
– Cieszę się, że mammobus przyjechał właśnie do Wądroża Wielkiego dając szansę naszym mieszkankom do skorzystania z bezpłatnego badania. Profilaktyka jest bardzo ważnym elementem zapobiegania nowotworom. Drogie Panie dbajmy o zdrowie! – oznajmiła wójt Elżbieta Jedlecka.
(WW)