Dotacja na sadzonki drzew miododajnych

0
179

Po raz kolejny Gmina Mściwojów otrzymała dotację, dzięki której zakupione zostaną sadzonki drzew miododajnych. 15 kwietnia br. Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2021 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.
Złożony w ramach prowadzonego naboru wniosek na zadanie pn. „Mściwojów przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych” został pozytywnie oceniony, a wartość przyznanej dotacji wynosi 30 tys. zł. Projekt realizowany będzie w do końca 2021 roku, a w jego rezultacie posadzonych zostanie blisko 300 sadzonek drzew miododajnych
(UGM)