Każdy mieszkaniec gminy otrzyma pomoc

0
91

Pomoc kobietom w trudnej sytuacji oferowana jest wielozadaniowo i bardzo indywidualnie, w zależności od rodzaju kryzysu. Z pomocy psychologa lub psychoterapeuty może skorzystać każdy mieszkaniec gminy. . Wystarczy zadzwonić do Ośrodka Pomocy Społecznej pod numer telefonu 76 724 67 00.

W sytuacjach kryzysowych,  to kobiety najczęściej zgłaszają się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach. Tam zostaną wysłuchane i otrzymają wsparcie.  Wsparcie ze strony psychologa lub psychoterapeuty to jedno z działań oferowanych w ramach gminnej pomocy dla kobiet w trudnej sytuacji życiowej. Pracownik socjalny poinformuje o możliwościach wsparcia i zabezpieczenia socjalnego lub skieruje do instytucji wspierających. Zajmuje się też poradnictwem rodzinnym, interwencją kryzysową, mediacjami rodzinnymi oraz pomocą w usamodzielnianiu życiowym. Natomiast asystent rodziny doradzi kobietom w ciąży i ich rodzinom, a także w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem. Pomoże w sprawach urzędowych, ale też w codziennej organizacji życia rodziny, na przykład, w kwestii spędzania wspólnie wolnego czasu, wykonywania obowiązków domowych czy podnoszenia kwalifikacji zawodowych i poszukiwania pracy. Jest jeszcze zespół interdyscyplinarny, który zajmuje się poradnictwem i podejmowaniem działania w sytuacjach przemocowych w związku, w rodzinie –  (przemoc ekonomiczna, psychiczna, fizyczna). Można też skorzystać z poradnictwa prawnego z zakresu prawa rodzinnego. Z kolei, w Domu Dziennego Pobytu odbywają się zajęcia aktywizujące dla osób niepełnosprawnych i starszych, w tym rehabilitacja ruchowa.

– Pomoc społeczna jest to pomoc skierowana do drugiego człowieka. To są wszelkie działania, które jako gmina podejmujemy na rzecz naszych mieszkańców – mówi Ewa Kowalik, zastępca burmistrza ds. społecznych.

O wsparcie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach mogą zwrócić się wszyscy mieszkańcy gminy, ale najczęściej są to kobiety.

– Jeśli chodzi o mój gabinet, to w 80 procentach są to kobiety – mówi Paulina Kowalczyk-Burek, psycholog i psychoterapeuta w Ośrodku Pomocy Społecznej w Polkowicach. – Pomoc kobietom w trudnej sytuacji oferowana jest wielozadaniowo i bardzo indywidualnie, w zależności od rodzaju kryzysu. W grupie problemów, z jakimi spotykamy się na co dzień są kryzysy rodzinne, małżeńskie, problemy wychowawcze z dziećmi, zaburzenia depresyjne lub lękowe. W tym zakresie współpracujemy też z asystentami rodziny i pracownikami socjalnymi – dodaje psycholog.

Co ważne, aby skorzystać z pomocy psychologa lub psychoterapeuty nie trzeba mieć żadnego skierowania. Wystarczy zadzwonić do Ośrodka Pomocy Społecznej pod numer telefonu 76 724 67 00.

– Zgłoszeń jest wiele, dlatego nie zawsze jest czas na bieżącą terapię, ale okres oczekiwania nie jest zbyt długi – zaznacza Paulina Kowalczyk-Burek. – W dobie pandemii umożliwiliśmy też możliwość konsultacji online lub poprzez Skype’a, aby w zależności od tego, czy osoby są w kryzysie, czy na kwarantannie, mogły korzystać z pomocy – dodaj psycholog.