Marki Lokalne Dolnego Śląska – tworzone z pasją

0
498

6 października br. odbyło się spotkanie informacyjno – konsultacyjne z mieszkańcami obszaru LGD Partnerstwo Kaczawskie, które dotyczyło realizacji nowego projektu LGD pn. „Marki Lokalne Dolnego Śląska – tworzone z pasją” oraz spraw różnych.
Wydarzenie odbyło się w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie i poprzedzone było spotkaniem zorganizowanym przez Julię Jankowską i Marcina Jaśkiewicza ze Stowarzyszenia Kaczawskiego, a przeznaczone było dla osób z branży turystycznej z naszego regionu oraz przedstawicieli samorządu, którzy zajmują się turystyką i promocją. W spotkaniu udział wzięło 35 osób, w tym również Paweł Kisowski, burmistrz miasta i gminy Świerzawa, lokalni rękodzielnicy, wytwórcy i producenci produktów spożywczych.
Julia Jankowska, sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Kaczawskiego i dyrektor Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej oraz Marcin Jaśkiewicz, edukator i przewodnik w Sudeckiej Zagrodzie – przedstawili propozycje ulepszenia współpracy lokalnych przedsiębiorców z branży turystycznej, rękodzielników i wytwórców poprzez m.in. rozbudowanie listy mailingowej, zaproszenie do utworzonych dwóch grup na Facebooku, bieżące informacje osób i podmiotów o projektach z LGD oraz innych, promowanie wizerunku całego regionu, zwiększenie rozpoznawalności marki Geoparku Krainy Wygasłych Wulkanów oraz graficzne ujednolicenie materiałów promocyjnych, wymianę produktów i pozyskanie miejsc na prezentacje swojego produktu, prezentacja produktów w galeriach/punktach informacji, udział w imprezach organizowanych przez innych, wzajemną promocję i wymianę materiałów promocyjnych, współpracę samorządu z mieszkańcami i biznesem, stworzenie regionalnej pamiątki, wymianę doświadczeń. Poruszony również został temat Międzynarodowych Targów Turystycznych we Wrocławiu, które prawdopodobnie odbędą się w lutym 2021 r. Chętni mogli wstępnie zadeklarować chęć uczestnictwa i zaproponować rodzaj zajęć, jakie przeprowadzą podczas Targów.
W czasie spotkania Gabriela Męczyńska, dyrektor biura LGD Partnerstwo Kaczawskie oraz Marta Cieślak, pracownik biura, przedstawiły informacje dotyczące projektu pn. „Marki Lokalne Dolnego Śląska – tworzone z pasją”. Omówione zostały cele i terminy projektu, kryteria przyjmowania uczestników i poszczególne działania. Dokonano również konsultacji w sprawie propozycji rezygnacji z jednego z wydarzeń tego projektu (Festiwal Produktu Lokalnego) w związku z pandemią COVID-19. Od strony uczestników padły następujące propozycje zamiany tej pozycji na: podkładki śniadaniowe do pensjonatów i restauracji z lokalnymi atrakcjami lub zwiększenie nakładu katalogu produktów lokalnych, ale w języku niemieckim. Po spotkaniu uczestnicy mogli pobrać formularze zgłoszeniowe do projektu oraz dopytać o jego szczegóły.
Projekt współpracy pod tytułem „Marki Lokalne Dolnego Śląska – tworzone z pasją” realizowany przez LGD Partnerstwo Ducha Gór, LGD Kwiat Lnu, LGD Kraina Łęgów Odrzańskich, LGD Wrzosowa Kraina, LGD Szlakiem Granitu oraz LGD Partnerstwo Kaczawskie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
(LGD)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię