Szkoła przyjazna uczniom i rodzicom

0
471

Szkoła Podstawowa w Lipie jest ośmioletnią publiczną szkołą podstawową z oddziałami przedszkolnymi. To szkoła przyjazna dla uczniów, dająca poczucie bezpieczeństwa, stwarzająca optymalne warunki do rozwoju intelektualnego uczniów, gwarantująca dobre i skuteczne nauczanie. Głównymi celami i zadaniami szkoły jest wychowanie kulturalnego i odpowiedzialnego człowieka, który osiągnie sukces w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym. Naszym priorytetem jest wykształcenie ucznia samodzielnego, poszukującego i otwartego na wiedzę.
W szkole działa samorząd uczniowski, który aktywnie włącza się w życie szkoły poprzez organizację różnych akcji charytatywnych z udziałem wszystkich uczniów i ich rodziców, np. Góra Grosza, Szlachetna Paczka, zbiórka nakrętek oraz kiermasze.
Szkoła dąży do tego, aby wszystkie dzieci, miały możliwość rozwijania swoich zainteresowań i zdolności. Efektem tego są osiągane przez uczniów sukcesy w konkursach, zawodach sportowych oraz występach artystycznych.
Współpracujemy ze społecznością lokalną, która polega na wspólnym organizowaniu imprez i uroczystości oraz przedsięwzięć. W poprzednim roku szkolnym został zorganizowany m.in. wyjazd na jarmark Bożonarodzeniowy do Wrocławia, w którym wzięli udział mieszkańcy Lipy i okolic oraz kiermasz świąteczny i zabawa Walentynowa.
Bardzo dobrze układa się współpraca Szkoły z Radami Sołeckimi Lipy i Jastrowca, Ludowym Zespołem Sportowym, Parafią św. Piotra i Pawła. Wspólnie podejmujemy działania, które sprzyjają nie tylko uczniom, ale też lokalnej społeczności.