Chcesz zostać policjantem? Jutro w komendzie drzwi otwarte

0
962

Jaworscy funkcjonariusze zapraszają wszystkie osoby, które swoją przyszłość chcą związać ze służbą w Policji, do Komendy Powiatowej Policji w Jaworze Podczas dni otwartych pracownicy Zespołu Kadr i Szkolenia będą udzielać szczegółowych informacji wszystkim zainteresowanym wstąpieniem w nasze szeregi. Kandydaci będą mogli uzyskać niezbędne informacje oraz złożyć dokumenty aplikacyjne.

Dni otwarte będą prowadzone z jednoczesnym zachowaniem reżimu sanitarnego, w związku z występującymi zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. W związku z powyższymi ograniczeniami osoby zainteresowane złożeniem dokumentów aplikacyjnych proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Serdecznie zapraszamy w dniu jutrzejszym, tj. 11 września 2020 r. W związku ze wznowieniem postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji, zapraszamy serdecznie na dni otwarte. Osoby zainteresowane służbą w Policji mogą składać osobiście dokumenty aplikacyjne w Komendzie Powiatowej Policji w Jaworze – Zespół Kadr i  Szkolenia, ul. Armii Krajowej 2. Poszczególne etapy procedury kwalifikacyjnej są prowadzone z jednoczesnym zachowaniem reżimu sanitarnego, w związku z występującymi zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Z uwagi na powyższe ograniczenia osoby zainteresowane złożeniem dokumentów aplikacyjnych proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny, pod numerem telefonu 47 8745 213.
WYMAGANE DOKUMENTY:
– podanie o przyjęcie do służby w Policji;
– wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B);
– dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;
– kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;
– książeczka wojskowa zawierająca wpis potwierdzający odbycie zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy.
UWAGA: Kandydaci do służby w Policji, zgłaszający się z wyżej wymienionymi dokumentami, powinni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość.