Sprawy bieżące oraz kultura

0
678

XXI sesja Rady Miejskiej Bolkowa zapowiadała się na długą, bo po wakacyjnej przerwie mogła pojawić się rekordowa ilość tematów. Sesja trwała jednak „tylko” cztery godziny. Największą część obrad zajęło sprawozdanie burmistrza z jego dwumiesięcznych działań w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z działalności domu kultury w I półroczu tego roku. Na początku, przed odczytaniem porządku obrad, przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Płaszewski, uhonorował trzy osoby dyplomami od dyrektor SP w Kaczorowie Anny Szymańskiej. Za pomoc w urządzeniu przyszkolnego placu zabaw, uhonorowano nimi radnego Łukasza Iwucia i sołtysa Kaczorowa Adama Próchnickiego oraz Piotra Szajewskiego. Burmistrz Grzegorz Kucab wniósł o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawek. Dotyczyły one zmian do tegorocznego budżetu gminy. Poproszono także radnych o zamianę kolejności punktów sprawozdaniami z działalności domu kultury i biblioteki publicznej. Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Płaszewski poinformował o swych działaniach podejmowanych przez niego w okresie międzysesyjnym, w tym o złożonych interpelacjach i zapytaniach przez radnych do Burmistrza oraz złożonej korespondencji. Były to m.in. informacje o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie, projekty uchwał, które rozpatrywano na komisjach oraz pisma z RIO.

Sprawozdanie Burmistrza Bolkowa z działalności w okresie międzysesyjnym dotyczyło czasu od 28 czerwca do 28 sierpnia br. Grzegorz Kucab wydał w tym czasie 34 zarządzenia. Dotyczyły one m.in. zmian w budżecie gminy na rok 2020, ogłoszenia konkursów na wolne stanowiska urzędnicze, powołania komisji konkursowych do rozstrzygnięcia tych konkursów, ogłoszenia przetargów na sprzedaż gminnych nieruchomości, wyrażania zgody na elektroniczne dzienniki w szkole podstawowej w Sadach Górnych i regulaminu skateparku. Część zarządzeń miała związek z wyborami prezydenckimi – powoływano ich operatorów. Przyznano również w tym czasie stypendia Burmistrza Bolkowa – artystyczne, naukowe i sportowe oraz wręczono je laureatom. Suma tych stypendiów to 3.500 złotych. Od czerwca burmistrz podpisał także trzy umowy dzierżawy nieruchomości oraz jedną na sprzedaż lokalu. Na terenie wiejskim – w Kaczorowie, Wierzchosławicach i Świnach pojawiły się także nowe wiaty przystankowe, a kolejne zamontowane zostaną we wrześniu. Jak wyjaśnił burmistrz część zakupiono zgodnie z decyzjami mieszkańców wsi o wyasygnowaniu pieniędzy z funduszu sołeckiego, część z odszkodowań – w wiaty wjechały pojazdy, a część dołożyła gmina. Także decyzją mieszkańców z funduszu sołeckiego doposażono w sprzęt piknikowy plac spotkań w Lipie. Burmistrz zapowiedział też, że gmina zaopatrzy się w kurtynę wodną, która zamontowana zostanie w centrum miasta, bo mieszkańcy często pytają o powody niedziałania chłodzącej fontanny. Burmistrz powołał się tu na przepisy sugerujące niewłączanie podczas pandemii takich urządzeń, choć wie, że część włodarzy miast ten zakaz omija. Trwa remontowanie gminnych dróg, zamówiono dodatkowe ilości mieszanki bitumicznej. Zamontowano lub zostaną w najbliższym czasie założone progi zwalniające m.in. w Mysłowie, Wolbromku i przy ulicy Mickiewicza w Bolkowie. Wyłoniono wykonawcę, który usunie azbest z terenu gminy, mieszkańcy terenu wiejskiego zaopatrzeni zostali w ulotki i informacje dotyczące segregacji śmieci. Sołtysom przekazano także informację w formie prezentacji na temat kosztów i warunków wywozu śmieci, przedstawioną podczas czerwcowej sesji. W rynku ustawiono pojemnik – serce na nakrętki. Jak powiedział burmistrz, pracownik ratusza pracuje nad tym, do kogo trafić mogą pieniądze, kiedy zawartość zostanie sprzedana.
– Po niecałym tygodniu pojemnik jest pełny – zauważył G. Kucab i dodał, że to także działanie ekologiczne związane z segregacją śmieci. Jeśli chodzi o sprawę śmieci to burmistrz wyjaśnił sytuację w Sanikomie i zauważył, że podwyżka ceny śmieci do 30 złotych od osoby nadal jest prawdopodobna, bo już w chwili obecnej widać, że podwyżka do 23 złotych od 1 sierpnia nie da niezbędnych funduszy, by gmina do śmieci nie dopłacała. W ogródku jordanowskim „Krysia” usunięto niebezpieczną wierzbę. Podpisano 24 umowy na budowę studni głębinowych i burmistrz zapowiedział kolejny nabór – kończy się 18 września, bo przewidywano, że można będzie mieszkańcom gminy dofinansować około 30 studni. Burmistrz poinformował też, że 21 sierpnia zakończył się nabór wniosków mieszkańców na projekt wymiany pieców.
– Ocena wniosków dokonana zostanie w ciągu 60 dni – powiedział G. Kucab. Burmistrz wyjawił także, że złożono pięć wniosków o zmianę wydatkowania funduszu sołeckiego z powodu niemożności organizowania wiejskich imprez plenerowych. Takie wnioski zgłosiły m.in. Półwsie i Stare Rochowice. Grzegorz Kucab powiedział też o efektach zmiany strony internetowej gminy oraz planach na przyszłoroczna promocję. Opracowano nowe logo gminy, które pojawi się na materiałach promocyjnych, papierze korespondencyjnym itp. Pojawi się także nowe hasło reklamujące gminę. To „Gmina Bolków Twój cel podróży”. Będą także nowe „witacze”. Dwa pierwsze zaplanowano zainstalować przed Sadami Dolnymi i Nowymi Rochowicami. Będą to litery składające się na nazwę miasta, podświetlone nocą solarami, o wysokości 1,80 metra i szerokości 9 metrów.
W lipcu władze miasta otworzyły skatepark. 10 lipca, w ramach akcji „Łączy nas Polska” w Bolkowie była marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Podczas krótkiego spotkania burmistrz zwrócił uwagę na potrzeby miasta, przede wszystkim liczy na pomoc w uzyskaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środków na remont ratusza. Burmistrz spotkał się także z Samorządem Mieszkańców Bolkowa i rozmawiano o sprawach miasta ponad trzy godziny.
Radną Elżbietę Kramarczuk interesowała sprawa Sanikomu. Pytała, czy możemy z niego wyjść i jakie konsekwencje poniesiemy w przypadku rozwiązania umowy. Burmistrz oznajmił, że gmina w ciągu kilkunastu lat istnienia Sanikomu, jako jej udziałowiec – 5%, włożyła sporo pieniędzy, by ten funkcjonował lepiej. Szuka także alternatywnych możliwości odbioru śmieci, wspólnie z 18 podobnymi nam udziałowcami Sanikomu. Radna Kramarczuk interesowała się także ogródkiem jordanowskim „Krysia”. Pytała czy jest na noc zamykany, bo zauważyła tam wieczorami grupy młodzieży, która może niszczyć urządzenia dla dzieci. G. Kucab zapewnił, że jest zamykany, ale zwróci się do policji, by sprawdzała, czy młodzież nie dostaje się tam przez płot.
Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Miejskiej za I półrocze 2020 r. przedstawiono jedynie wirtualnie. Szefowie komisji nie przedstawiali ich przy mikrofonach.
Informacja na temat funkcjonowania Gminno-Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie za I półrocze 2020 r. przedstawiła dyrektor placówki Katarzyna Doszczak – Fuławka. Radnym zaprezentowała prezentację, w której pokazała działania domu kultury, złożone wnioski na środki zewnętrzne i ich rezultaty. Osobną część wypowiedzi i pokazu zajęła sprawa basenu, jako części Ośrodka Wypoczynku Świątecznego. Była to forma wyjaśnienia powodu, z którego tego lata nie był on czynny. Okazuje się, że stan techniczny obiektu jest zły i dyrektor Doszczak – Fuławka nie zdecydowała się na jego otwarcie. Bo według niej przemawia za tym także odpowiedzialność za zdrowie kąpiących się. Radna Elżbieta Kramarczuk uznała wystąpienie pani dyrektor za „show”. Uznała sugestie, że poprzednia rada w roku 2012 wydatkowała pieniądze na dokumentację remontową basenu, nie powinny być zarzutem, ale dowodem, że problem był znany i wskazany do realizacji. Radna, zwróciła się do pani dyrektor, że oczekuje iż ta zdobędzie środki i zbuduje nowy basen. Marek Kwiatkowski zaapelował o wspólne działanie i dojście do możliwości otrzymania środków na basen. Przewodniczący rady Jacek Płaszewski uznał, że odbudowa basenu powinna być priorytetowym zadaniem dla rady w tej kadencji, bo mieszkańcy tego oczekują. W nawiązaniu do planów dyrektor domu kultury, radną Kramarczuk ucieszył plan założenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, bo o takie działania kilka miesięcy temu apelowała.
Informację na temat działalności Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Bolków za I półrocze 2020 r. przedstawiła Wioletta Drewniak, dyrektor placówki, która mieści się obecnie w Galerii Ars et Historia. Opowiedziała o ograniczonych pandemią pracy siedziby głównej i filii. Przed ograniczeniami udało się otworzyć jedną wystawę, prac plastycznych Anny Peron. Autorka wystawy przekazała dwa obrazy, które dyrektor wręczyła radnej Agnieszce Szemberskiej, inicjatorce ekspozycji – będzie wisiał w oddziale przedszkolnym SP w Bolkowie, oraz radnemu Łukaszowi Iwuciowi. Ten obraz zasili zbiór OSP w Mysłowie kompletowane na licytację charytatywną – na potrzeby mysłowskich strażaków. Dyrektor Drewniak opowiedziała też o warunkach pracy biblioteki oraz kosztach funkcjonowania obiektu i kontaktach z wykonawcą adaptacji. Pojawiają się usterki, których nikt z pracowników nie umie i nie może naprawić. Wówczas kontakt z wykonawcą jest niezbędny i nie ma problemu, by usterki zostały szybko usunięte. Radna Kramarczuk pytała o oświetlenie Galerii, które, jak zauważyła od pewnego czasu nie działa. Dyrektor wyjaśniła, że zostało wyłączone, bo choć nie są to duże koszty wpływają na ogólne koszty funkcjonowania obiektu. Kiedy planowany był tegoroczny budżet Galerii nie było wyobrażeń ile faktycznie może to kosztować. Rachunki za ogrzewanie zimą zaskoczyły wysokością. Latem są znacznie niższe. Dyrektor poinformowała też o pozytywnej decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do wniosku o połączenie biblioteki z domem kultury. Takie połączenie nastąpi 1 stycznia 2021 roku.
Interpelacji i zapytań nie było. Choć radny Paweł Szymański zwrócił się z prośbą o interwencję w przedsiębiorstwie komunikacyjnym, by autobusy zabierały pasażerów ze Starych Rochowic, nie omijały je jadąc obwodnicą. Burmistrz obiecał zajęcie się tym i interwencję w jeleniogórskim PKS – Tour, o niego przede wszystkim chodziło.
Wszystkie projekty uchwał zostały przyjęte jednomyślnie. Udzielono dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Kaczorowie. Przyznano jej 20 tysięcy złotych na prace konserwatorskie w kościele filialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Mysłowie. Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Bolkowie wyniesie 10 tysięcy złotych i została przyznana na prace konserwatorskie przy ołtarzu – tryptyku z 1510 roku, w kościele filialnym pw. św. Barbary w Wolbromku.
Radni wprowadzili zmiany w budżecie gminy na 2020 rok oraz określili średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Bolków w roku szkolnym 2020-2021. Konieczna była do ustalenia cen dostawy opału do SP w Bolkowie i jednej z wiejskich szkół.
M. Ewa Kacperska

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię