LGD Partnerstwo Kaczawskie podsumowało rok 2019

0
915

W poniedziałek 24 lutego br. w Urzędzie Miasta Wojcieszów odbył się Warsztat Refleksyjny, zorganizowany przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”. Celem spotkania było podsumowanie minionego roku pod kątem wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 dla Partnerstwa Kaczawskiego oraz działań Stowarzyszenia i pracy biura LGD.
Lokalna Grupa Działania jest zobowiązana do monitoringu i ewaluacji realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, m.in. poprzez przeprowadzenie na początku każdego roku Warsztatu Refleksyjnego, z którego rekomendacje muszą znaleźć się w sprawozdaniu rocznym z poziomu osiągnięcia poszczególnych wskaźników.
W warsztacie udział wzięli m.in.: wiceprezes Stowarzyszenia LGD – Anna Niedźwiecka, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego i opiekun LGD – Barbara Chrzan, dyrektor biura LGD i członek Zarządu LGD – Gabriela Męczyńska, Grzegorz Kucab – Burmistrz Miasta i Gminy Bolków, Mariusz Foryś – Wójt Gminy Mściwojów, Sławomir Maciejczyk – Burmistrz Miasta Wojcieszów, a także członkowie Rady LGD: Marzena Szkutnik – Sekretarz Rady, Piotr Janczyszyn, Kazimierz Rogowski oraz Sławomir Kosz oraz pracownicy biura LGD – Małgorzata Dubrowska i Marta Cieślak.
Moderatorem warsztatów był Mariusz Wachowicz z Warszawy, socjolog, specjalizujący się w ewaluacji oraz projektach dotyczących satysfakcji, badaniach organizacji oraz badaniach służących budowaniu dokumentów strategicznych. W toku warsztatów i dyskusji poruszono wiele ważnych tematów, m.in.: realizacja finansowa i rzeczowa Lokalnej Strategii Rozwoju, jakość wybranych projektów, zastosowane kryteria wyboru operacji, przyjęty system wskaźników, procedury naboru, wyboru i realizacji projektów, skuteczność działania biura LGD i inne. Punktem kończącym tegoroczny warsztat refleksyjny stanowiła wizyta w Pensjonacie pod Chmielarzem w Wojcieszowie u p. Sławomira Kosza. Chcieliśmy pokazać naszym członkom i zaproszonym gościom jeden z efektów wdrażania LSR jakim jest Wioska SPA, sfinansowana w tej perspektywie ze środków Leadera w ramach poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Podsumowując, w 2019 r. biuro Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Kaczawskie:
* zorganizowało i przeprowadziło 12 spotkań konsultacyjno – informacyjnych/szkoleń/wydarzeń,
* zrealizowało 2 operacje własne LGD (łącznie 28 wydarzeń), a 2 kolejne operacje zakończą się wiosną tego roku,
* 65 potencjalnych beneficjentów skorzystało z bezpłatnego doradztwa w biurze LGD Partnerstwo Kaczawskie,
* pracownicy biura przeprowadzili 8 naborów wniosków o przyznanie pomocy,
* ponadto zorganizowano Kaczawski Jarmark Bożonarodzeniowy,
* pracownicy oraz członkowie zarządu wzięli udział w 5 szkoleniach zewnętrznych oraz w 1 konferencji ogólnopolskiej,
* pracownicy wzięli udział w Międzynarodowych Targach Turystyki i czasu wolnego we Wrocławiu.
Dziękujemy Sławomirowi Maciejczykowi, Burmistrzowi Miasta Wojcieszów, za bardzo miłe przyjęcie uczestników, udostępnienie sali i sprawną organizację. Dziękujemy także p. Sławomirowi Kosz z Pensjonatu pod Chmielarzem, za oprowadzenie naszej grupy po Wiosce SPA i zapoznanie z ofertą turystyczną.
Marta Cieślak
Biuro LGD Partnerstwo Kaczawskie