Pamiątkowy obiekt w Starym Jaworze

0
718

Przy ul. Starojaworskiej 50-60 jest postawiony obelisk. Mieszkańcy informują, że ten obiekt upamiętnia żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej. Obecnie zarówno pomnik, jak i skwer, na którym stoi, są zaniedbane i zapomniane.
W imieniu mieszkańców radna Anna Kozak wystąpiła do władz miasta z prośbą o zagospodarowanie placu i ustawienie ławek dla spacerujących. Poprawiłoby to estetykę otoczenia i stanowiłoby miejsce odpoczynku. Pomnik jest zabytkiem historycznym i obiektem pamięci o czasie I wojny światowej, zatem wymaga opieki gminy. Radna w zakończeniu interpelacji poprosiła o realizację zadania zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię