Jaworscy Strzelcy w Troszynie k. Gryfina

0
395

W związku z rocznicą powstania Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP delegacja oficerska jaworskiego oddziału ZS uczestniczyła 16 marca 2019 r. w uroczystym spotkaniu Komendy Związku Strzeleckiego z dowódcami oddziałów tego związku w miejscowości Troszyn.
Spotkanie dowództw prowadził Komendant Główny ZS marsz. Stanisław Chomko. Komendant odczytał rozkaz ZS „Strzeleckiego”, w którym zawarte były ważne informacje na temat działalności całego związku oraz poszczególnych dowództw oddziałów a także część wyróżnień, odznaczeń ZS “Strzelec”. Jaworskie środowisko strzeleckie reprezentowali koledzy: ppłk ZS Bogdan Bezeg, por. ZS Krzysztof Patrzek ppor. ZS Romuald Janz, ppor. ZS Józef Paździor.
Tuż po powitaniu wszystkich zebranych ZS marsz. Stanisław Chomko podsumował miniony rok pracy oddziałów. Jaworski oddział uzyskał wysoką ocenę działalności za miniony rok 2018. Delegacja otrzymała okolicznościowe dyplomy za aktywną działalność. Komendant Główny ZS marsz. Stanisław Chomko awansował na stopień starszego sierżanta kolegę Henryka Bartnika.
Dalszą część spotkania wypełniła dyskusja oficerów na temat nowelizacji statutu, funkcjonowania Okręgów i oddziałów oraz obowiązujących regulaminów. Dyskusja była bardzo burzliwa, padały pytania, przedstawiano problemy, które nurtują środowisko strzeleckie i trzeba je rozwiązać, by usprawnić dalszą działalność w ZS „Strzelec”. Oficjalna część spotkania zakończyła się przyjęciem kierunków pracy na następny rok 2019 w dziele pielęgnowania tradycji Oręża Polskiego i dziedzictwa. Nie zabrakło wojskowej grochówki, która uświetniła strzeleckie spotkanie. Nie zabrakło też wspomnień z wojskowej służby, które wysłuchano z zainteresowaniem. No cóż – czas płynął nieubłaganie, więc zakończono towarzyskie spotkanie, wszyscy się pożegnali z przekonaniem następnych tak owocnych spotkań oraz dyskusji. Nastąpił czas powrotu, rozjechaliśmy się w różne strony do naszych środowisk, do pracy z bagażem wiedzy i nowych ustaleń.
CZOŁEM!
ppor. ZS R. Janz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię