Jak idzie budowa kanalizacji?

0
1588

Prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków prowadzone są regularnie i zgodnie z planem. Obecnie Wykonawca oczekuje na dostawę zbiorników z polimerobetonu, które będą niezbędnym wyposażeniem pompowni ścieków. Po zamontowaniu zbiorników część prac w Czernicy zostanie zakończona. Trwają roboty budowlane w Gniewkowie, które zbliżają się już ku końcowi.
Na początku sierpnia rozpoczną się natomiast prace w Dzierzkowie. Wykonawca realizuje roboty terminowo i nie ma zagrożenia związanego z opóźnieniami w odbiorze końcowym inwestycji. Celem zadania jest umożliwienie mieszkańcom Aglomeracji korzystania ze zbiorczego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, wzrost atrakcyjności gospodarczej obszaru oraz poprawa stanu środowiska naturalnego.
(DBR)