Świetlica w Jugowej coraz bliżej

0
1411

Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego we wsi Jugowa to kolejne duże zadanie inwestycyjne jakie realizuje Gmina Dobromierz. Realizacja zadania została podzielona na dwa etapy.

Pierwsze stadium realizacji inwestycji obejmuje stan surowy zamknięty. Będą to zadania wykonane na łączną kwotę w wysokości blisko 400 tys. zł. W drugim etapie zostaną wykonane prace budowlane wykończeniowe wewnątrz obiektu wraz z przyłączami i wyposażeniem. Ich wartość to ponad 360 tys. zł. Realizacja zadania jest możliwa m.in. dzięki pozytywnie ocenionemu wnioskowi, który Gmina Dobromierz złożyła w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wdrażanego przez Lokalną Grupę Działania “Szlakiem Granitu”. Inicjatywa ma na celu aktywizację społeczności lokalnej i z pewnością w dużym stopniu wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców wsi, poprzez ożywienie życia kulturalnego oraz wzrost integracji społecznej.
GD