Są pieniądze dla Szymanowa

0
1407

Zarząd województwa dolnośląskiego opublikował listę rankingową dotyczącą przyznania pomocy na operacje typu ,,Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wśród wniosków była inicjatywa gminy Dobromierz o dofinansowanie zadania pn. ,,Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego we wsi Szymanów”. Pomysł otrzymał bardzo wysoką ocenę i wraz z trzema innymi wnioskami uzyskał najwyższą liczbę punktów spośród 123 złożonych wniosków. Celem planowanej inwestycji jest budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego w Szymanowie, czego efektem będzie wsparcie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.
W miejscu obecnej świetlicy wiejskiej powstanie nowy parterowy budynek łącznie z nowymi przyłączami kanalizacyjnymi i gazowymi, z wykorzystaniem istniejącego przyłącza elektrycznego i wodnego. Zadanie związane będzie z tworzeniem infrastruktury i inwestycjami w energię odnawialną, a tym samym oszczędzanie energii poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii. Operacja wzmocni kapitał społeczny, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Przy budowie centrum zastosowane zostaną rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska i klimatu. – Bardzo cieszymy się z kolejnego sukcesu naszej gminy. Inwestycja, o którą zabiegało sołectwo Szymanów już za kilkanaście miesięcy stanie się faktem – komentuje wójt Jerzy Ulbin.

Źródło i fot.: dobromierz.pl