Nowy sprzęt dla strażaków

0
1536

20 kwietnia br. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Mściwojów a Ministerstwem Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.
Gminie zostało przyznane dofinansowanie w kwocie 27.957,60 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP działających na terenie Gminy Mściwojów. W poniedziałek, 25 czerwca br. podczas sesji Rady Gminy Mściwojów uroczyście przekazano sprzęt dla lokalnych jednostek. Sprzęt na ręce strażaków ochotników przekazał bryg. mgr inż. Arkadiusz Delikatny – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze oraz wójt gminy Mariusz Foryś. Przyznana dotacja umożliwiła zakup sprzętu ratowniczego w postaci: defibrylatora, najaśnicy, detektora wielogazowego, zestawu PSP-R1, szyn Kramera i deski ortopedycznej, pilarki ratowniczej oraz narzędzia ratowniczego Hooligan. Wartość przekazanego sprzętu to ponad 28 tys. zł. Nie udało się jednak pozyskać wnioskowanego sprzętu w całości.
– Oczekiwana przez strażaków kamera termowizyjna niestety nie została zatwierdzona na etapie oceny wniosku. Jesteśmy jednak pewni, iż zakupione specjalistyczne wyposażenie niewątpliwie zapewni poprawę efektywności i skuteczności funkcjonowania naszych jednostek, zwłaszcza OSP Marcinowice i Mściwojów, działających w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) – podkreślił wójt Mariusz Foryś.
fot. www.msciwojow.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię