Radny interpeluje …z różnym skutkiem

0
2050

Radny Andrzej Kobes udostępnił nam odpowiedź w sprawie złożonych wcześniej interpelacji. Z przyjemnością informujemy,że służby drogowe przystąpiły do pogłębiania rowu przy ul. Kuzienniczej (droga wojewódzka nr 374). Oczyszczono już rów wzdłuż ogrodzenia cmentarza i udrożniono przepust ze studzienki ulicznej zbierającej wodę z parkingu i jezdni. Radny zauważył, że wskazane byłoby ułożenie rury spławnej w rowie i wykonanie chodnika w kierunku restauracji chińskiej.
Czy to żart?
Druga odpowiedź już nie jest tak optymistyczna. Dotyczy chodnika przy ul. Piastowskiej 8b. W tej sprawie radny interpelował cztery razy. Dwie pierwsze podawały termin wykonania chodnika. Trzecia informowała o wyrównaniu chodnika emulsją asfaltową, a ostatnia wymaga wniosku władz miasta w tej sprawie. Radny uznał, że to zakrawa na żart.
Usprawnić ruch na skrzyżowaniu
Radny interpelował o wymalowanie znaków poziomych na jezdni ul. Poniatowskiego przed skrzyżowaniem z ul. kard. S. Wyszyńskiego (od strony banku), ponieważ ustawiają się dwa samochody obok siebie i zdarza się, że oba jadą w kierunku przejazdu kolejowego, stwarzając niebezpieczeństwo kolizji. Rozwiązanie proponowane przez radnego było rozważane przez Wydział Komunikacji i Drogownictwa. Rozważano koncepcję przesunięcia osi jezdni na 3 pasy z wydzieleniem pasa dla skręcających w lewo i pasa dla jadących prosto i skręcających w prawo. Jednak po dokładnej analizie warunków przestrzennych stwierdzono, że takie rozwiązanie wymaga przebudowy skrzyżowania (zmiany promieni łuków jezdni i chodników). Realizacja wniosku radnego jest obecnie niemożliwa, bo byłoby to niezgodne z obowiązującym prawem. Całość niezbędnych robót wymaga odpowiedniej dokumentacji technicznej i zapewnienia w budżecie środków finansowych. Radnemu nie o to chodziło. Uważa, że wystarczy podział jezdni linia ciągłą i oznakowanie jezdni.