Stacja kolejowa – co dalej?

1
2604

Za sprawą odnowionego budynku dworca wypiękniała nam nasza stacja nieco, wrażenie robi zwłaszcza od strony miasta. Ale stacja kolejowa obejmuje również torowiska i inne urządzenia, które składają się na tzw. infrastrukturę kolejową.
Zwracałem ostatnio uwagę, że urok cały słabnie wyraźnie, kiedy udamy się za budynek dworca i zobaczymy w jakim stanie są perony, ich zadaszenia i zadaszenia wejść do tunelu wyjściowego. Fatalnie to wygląda. Na szczęście te dwa perony są odizolowane i wyłączone z ruchu, ale każdemu automatycznie nasuwa się pytanie, czy to już koniec remontu naszej stacji i wątpliwość, czy ten cieszący oczy widok – bądź co bądź zabytkowych peronów – może zniknąć z krajobrazu.
Nasze obawy są na szczęście płonne – raczej tak nie będzie. Skontaktowałem się z właścicielem tego terenu z Wałbrzycha, który poinformował mnie, że jakiś czas temu (1,5 – 2 lata wstecz) powstał projekt remontu peronów i wiat, ale jego koszt jest bardzo wysoki i na razie nie ma takiej gotówki. Kosztów ani zakresu prac nie ujawniono mi, argumentując, zupełnie słusznie zresztą, tajemnicą biznesową w związku z ew. przetargiem na wykonawstwo. Według mnie informacja o wysokich kosztach przedsięwzięcia jest budująca, może bowiem sugerować gruntowną wymianę stolarki i nawierzchni peronów z zachowaniem ich oryginalnego wyglądu i precyzji. Oby tak było i żeby się zbyt nie przeciągało.
Na naszej stacji są jeszcze dwa bardzo cenne obiekty techniki kolejowej, które dopełniają ten charakterystyczny krajobraz, a pochodzą z czasów, kiedy Jawor był stacją węzłową (linie w trzech kierunkach). Są to żuraw wodny i znajdująca się po drugiej stronie stacji wieża wodna. Nie ulega wątpliwości, że i one muszą być zachowane.
W temacie kolejowych zabytków techniki pojawiła się ciekawa informacja wynikająca ze zmian w ustawie o komercjalizacji i restrukturyzacji PKP oraz ustawie o transporcie kolejowym, która wprowadza nowe rodzaje wsparcia dla kolei historycznych i turystycznych. PKP będą mogły przekazywać nieodpłatnie zbędne mienie ruchome na rzecz organizacji pozarządowych (NGO) działających w tym obszarze. Podmioty takie będą mogły pozyskiwać zabytki techniki kolejowej, by właściwie się nimi opiekować zaś PKP pozbędzie się mienia stanowiącego problem. Dotychczas zbywano te wartościowe rzeczy na zasadach rynkowych, co de facto oznaczało ich zniszczenie (zezłomowanie). Piszę o tym, bowiem jest to dobra wiadomość również dla nas i ma związek z tym, o czym już pisałem na łamach NGJ, sugerując, że gdyby udało się pozyskać starą lokomotywę (plus stary wagon) i ustawić ją obok wyremontowanego dworca, to byłoby świetne dopełnienie dawnego krajobrazu kolejowego – z zadaszonymi peronami, żurawiem i wieżą wodną. Wszystko w niewielkiej odległości od siebie i w zasięgu wzroku – widok marzenie! Szkoda, że Księstwo się rozwiązuje, bo podjęlibyśmy ten temat – nie wykluczone, że z Muzeum Regionalnym, które w swych działaniach również ma zapis o promowaniu naszych zabytków i historii.
Bogdan H. Krupa
Księstwo Jaworskie

1 KOMENTARZ

  1. Będzie dołożony drugi tor na trasie i “rewitalizacja wraz z elektryfikacją linii kolejowej nr 137 na odcinku Kamieniec Ząbkowicki – Legnica wraz z budową łącznicy w rejonie stacji Jaworzyna Śląska umożliwiającej bezkolizyjny przejazd z linii nr 137 w kierunku Wrocławia”

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.