Radni po obradach

0
601

27 października br. odbyła się 36. sesja Rady Gminy Paszowice, na której radni podjęli uchwałę zmieniającą w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Paszowice na lata 2017-2028, uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok oraz w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Paszowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
Radni przyjęli również informację dotyczącą realizacji zadań ochrony terenów zieleni i zadrzewień wynikających z obowiązku wykonania zapisu art. 78 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Podczas obrad przedstawiciele Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Kaczawskie przedstawili prezentację dotyczącą „Aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 dla Partnerstwa Kaczawskiego”. Jednym z punktów obrad było sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym, które przedstawił wójt gminy Paszowice. Sebastian Oszczęda poinformował miedzy innymi, że Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego i Ekologicznego z Jawora weszła na plac budowy i rozpoczęła przebudowę drogi dojazdowej do posesji Wiadrów 26b – 27d.
„Ptasi trakt” w Pogwizdowie oraz „Szlak salamandry” biegnący między Jakuszową a Myśliborzem, to nowe atrakcje gminy Paszowice, nad którymi prace trwały od kilku miesięcy. Oficjalne otwarcie szlaku, którego znakiem charakterystycznym jest salamandra plamista, miało miejsce przy świetlicy wiejskiej w Jakuszowej. Z tej okazji odbył się również Rajd Salamandry, w którym udział wzięło blisko 90 uczestników.
W Urzędzie Gminy Paszowice spotkali się wójtowie i burmistrzowie gmin oraz starostowie powiatu jaworskiego należący do Stowarzyszenia Kaczawskiego, które przygotowało projekt utworzenia Geoparku Krainy Wygasłych Wulkanów. Uczestnicy spotkania podpisali list intencyjny w celu pozyskania funduszu na złożenie dokumentacji aplikacyjnej umożliwiającej włączenie Geoparku do sieci europejskich i światowych dziedzictw UNESCO.
W całym okresie międzysesyjnym, na bieżąco wójt zapoznał się ze stanem miejsc publicznych m. in. w Zębowicach, Bolkowicach, Wiadrowie, Pogwizdowie, Nowej Wsi Wielkiej i Paszowicach. Szczególną uwagę zwrócono na miejsca pamięci i cmentarze w związku z zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych. W Wiadrowie odbyło się Święta Jabłka, zorganizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich w ramach programu „Działaj Lokalnie”. Spotkanie było podsumowaniem projektu „Jedząc wiadrowskie jabłuszka zarumieni się wnet każda dziewuszka”.
Zakończono przegląd hydrantów na terenie gminy Paszowice wraz z dokonaniem sprawdzenia wydajności z przedstawicielami PSP w Jaworze. Zakończono remont toalety w świetlicy wiejskiej w Grobli. Dostarczono ziemię do Jakuszowej w celu wykonania nasadzeń oraz zamontowano tablice informacyjne przy stawie w Pogwizdowie w ramach projektu „Pieszo po wiedzę”. Wylano posadzkę przy bramie wjazdowej starej remizy w Wiadrowie oraz wykonano cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów wzdłuż drogi gminnej. Odkrzaczono i wykoszono młynówkę w Grobli i Kwietnikach. Usunięto awarie na wodociągach: dwie w Nowej Wsi Wielkiej, jedną w Paszowicach oraz jedną w Pogwizdowie nr 17 (uszkodzone przyłącze). Wykoszono pobocza dróg gminnych, cmentarz, parking w Kwietnikach oraz na bieżąco porządkowane są place zabaw. Pełna treść sprawozdania dostępną jest na stronie internetowej gminy Paszowice. Na zakończenie wójt zaprosił zebranych na 11 listopada br., na uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości, które rozpoczną się o godzinie 15 mszą św. w intencji ojczyzny w kościele parafialnym w Paszowicach. Część oficjalna zaplanowana jest w świetlicy wiejskiej w Paszowicach na godzinę 16. Jak co roku podczas uroczystości zostaną wręczone Medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Kolejna sesja została zaplanowana na 28 listopada br.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię