Nowe ścieżki edukacyjne

0
1110

„Ptasi trakt” w Pogwizdowie oraz „Szlak salamandry” biegnący między Jakuszową a Myśliborzem, to nowe atrakcje gminy Paszowice, nad którymi prace trwały od kilku miesięcy. Oficjalne otwarcie szlaku, którego znakiem charakterystycznym jest salamandra plamista, miało miejsce 13 października przy świetlicy wiejskiej w Jakuszowej. Z tej okazji odbył się również Rajd Salamandry, w którym udział wzięło blisko 90 uczestników.
Oficjalnego otwarcia nowo powstałej ścieżki turystycznej dokonał wójt gminy Paszowice Sebastian Oszczęda. W uroczystości udział wzięli: senator Krzysztof Mróz, wicestarosta jaworski Arkadiusz Baranowski, prezes Stowarzyszenia Kaczawskiego Ewelina Rozpędowska, komendant Hufca Jawor ZHP Michał Czarnecki, sołtys Jakuszowej Marian Harpula, sołtys Myśliborza Tadeusz Chałupka, dyrektor GOK w Paszowicach Małgorzata Świderska, przedstawiciel Euroregionu Nysa Anatol Brudnowski, ponad 30 uczniów wraz z opiekunami i dyrektorami szkół z gminy Paszowice, blisko 30 uczniów szkoły podstawowej z czeskiej partnerskiej gminy Rapotin wraz z opiekunami. Większość uczestników przeszła też całą trasę o długości ok. 5,5 km, startując w Rajdzie Salamandra, który został podsumowany pieczeniem kiełbasek przy ognisku.
Na trasie, oznaczonej charakterystycznym znakiem z czarną salamandrą, stoją drogowskazy i kierunkowskazy, 11 tablic edukacyjno-informacyjnych m.in. o salamandrze, bogactwie przyrodniczym i atrakcjach turystycznych regionu, pomost przy stawie oraz zestaw ław przy drodze rolnej. W lesie zajduje się punkt obserwacyjny salamandry i punkt widokowy na sąsiadujące powiaty i gminy, a przy świetlicy wiejskiej w Jakuszowej stoi duża wiata z ławostołami oraz labirynt z żywopłotu.
Wszystkie elementy infrastruktury turystycznej, wyposażającej szlak, zostały zakupione ze środków unijnych za pośrednictwem stowarzyszenia Euroregionu Nysa, podczas realizacji projektu „Pieszo po wiedzę” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. Drugim elementem projektu, realizowanego przez gminę Paszowice, którego wartość to blisko 125 tys. zł, jest również nowo powstały „Ptasi Trakt”, prowadzący naokoło stawu w Pogwizdowie. Tam stoją trzy nowe tablice z treściami edukacyjnymi na temat ptactwa i drzew, nowe ławki z koszami na odpady, stojak na rowery, nowa wiata, ławostół w kształcie ptasiego gniazda, balustrady i kładka przy brzegu stawu oraz platforma na tafli wody z figurami ptaków. Obie ścieżki pełnią funkcję informacyjno-edukacyjną, ale przede wszystkim turystyczno-promocyjną, co dla gminy Paszowice jest szczególnie istotne. W ramach projektu, do końca listopada powstanie też folder promujący nowe atrakcje turystyczne w polsko-czeskiej wersji językowej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię