Zwrot podatku akcyzowego – tylko do 31 sierpnia

0
2098
UM Udanin

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT. Natomiast w terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w termie: 2 – 31 października 2017 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Szczegółowych informacji udziela insp.ds. księgowości budżetowej Pani Joanna Mielecka pod nr tel. 76 744 28 74.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dostępny jest na stronie internetowej: http://www.udanin.pl/…/pliki/000pliki/567_wniosek_akcyza.pdf

inf. UM UDanin