Remont elewacji Kościoła Parafialnego p.w. Św. Jana Chrzciciela w Piekarach zakończony

0
3075
gmina Udanin

W lipcu br. zakończył się remont elewacji Kościoła Parafialnego p.w. Św. Jana Chrzciciela w Piekarach. Wykonane prac remontowe objęły: zbicie starych tynków, odgrzybianie, założenie nowych tynków, odmalowanie elewacji kościoła oraz wieży, a także uzupełnienie odwodnienia kościoła. Prace te wykonała firma „PABLO” Paweł Hoyer Sp. z o.o. ze Świdnicy.

Mając na uwadze zachowanie dziedzictwa kulturowego i ochronę przed postępującą degradacją zabytków z terenu gminy, Rada Gminy Udanin podjęła Uchwałę Nr XXI.101.2016 z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Tym samym z budżetu Gminy Udanin na w/w prace remontowe Kościoła Parafialnego p.w. Św. Jana Chrzciciela w Piekarach zostało przeznaczone 20.000 zł.

gmina Udanin

inf. UM Udanin