Dotacja ma gminne zabytki

0
2604
gmina Udanin

Wiekowe, zabytkowe kościoły to niezaprzeczalnie najcenniejsze materialne dziedzictwo kulturowe. Niejednokrotnie ich stan wymaga podjęcia natychmiastowych działań. W związku z tym Gmina Udanin corocznie zabezpiecza w budżecie fundusze na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy gminnych zabytkach.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Udanin Nr XXI.101.2016 z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, Gmina Udanin w budżecie w roku 2017 na powyższy cel przeznaczyła 20.000 zł. Całość środków trafiła do Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Piekarach na przeprowadzenie prac w zakresie remontu elewacji w kościele pw. Jana Chrzciciela . Zgodnie z ww. decyzją prace powinny być wykonane w okresie do 30 września 2017 roku.

W marcu br. za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” Gmina Udanin złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach PROW na lata 2014 – 2020 na zadanie „Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w Kościele Św. Urszuli w Udaninie”. Wnioskowana kwota dotacji to ponad 79 tys. zł. Nasz wniosek znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania. Jest to kolejny krok, który ma na celu zabezpieczenie tego obiektu.

Na szczególną uwagę zasługują również parafie, które samodzielnie starają się o uzyskanie środków pozabudżetowych. Z budżetu Województwa Dolnośląskiego Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Pichorowicach otrzymała 20 000,00zł na remont elewacji i osuszenie murów kościoła, natomiast wspomniana wyżej Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Jana Chrzciciela w Piekarach otrzymała 30 000,00 zł na prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym.

inf. gmina Udanin