Akademia w ZSP

0
2737
gmina Udanin

W obecności Pocztu Sztandarowego, władz gminy Udanin: wójt Teresy Olkiewicz i radnych gminy, ks. Marka Jodko, dyrekcji, rodziców i całej społeczności szkolnej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Udaninie, odbył się uroczysty apel związany ze Świętem Konstytucji 3 Maja i Świętem Flagi.

Dzieci z klas II pod opieką Małgorzaty Rachwalskiej i Elżbiety Kręc przygotowały autentyczną lekcję historii i patriotyzmu. Uroczystość rozpoczęła się filmem, którego twórcą jest Tomasz Bagiński, mistrz współczesnej polskiej animacji, nominowany do Oscara za utwór „Katedra” i „Historia Polski”. Animacja, którą obejrzeli udanińscy uczniowie i zgromadzeni goście to według autora, wizualny poemat, gdzie ważne momenty naszej historii wymieszane są ze skojarzeniami, z symbolami, prezentacjami miast, ludzi, charakterystycznych budowli; to obraz, na którym przewija się mapa, wizualne wyjaśnienia konkretnych sytuacji, ważne gesty, ważne słowa. Mottem przewodnim akademii były słowa: Bo nie może mieć skrzydeł, kto nie ma korzeni! Dzieci w strofach wierszy i piosenkach przedstawiły historię kraju oraz wyraziły swój zachwyt ojczyzną, szacunek i miłość do Niej. Stroje galowe, scenografia oraz symbole narodowe przygotowane przez uczniów podkreślały rangę majowych świąt. Po występach artystycznych głos zabrała wójt gminy. Wolny kraj, wolna ojczyzna, to najważniejsze i najpiękniejsze- mówiła do zgromadzonych. Pani wójt pogratulowała także maluchom pięknego i wymownego występu. Natomiast dyrektor Bożena Basa, zwracając się do społeczności szkolnej podkreśliła, że jest pewna, iż uczniowie szkoły w Udaninie wyrosną na dumnych Polaków, szanujących swoje wartości i kraj, godnie reprezentujących ojczyznę na całym świecie. Na zakończenie akademii rozdano nagrody laureatom patriotycznych konkursów organizowanych w szkole i poza nią.

tekst i fotografie: Violetta Leńska

gmina Udanin