Statystyczne badania rolnicze

0
1236

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące użytkownikami gospodarstw rolnych, sporządzają sprawozdania poprzez Portal Sprawozdawczy Głównego Urzędu Statystycznego w dniach 1-30 czerwca 2016 r.
Co warto wiedzieć o badaniach?
– Badania mają charakter obowiązkowy
– Wszystkie dane uzyskane w badaniach są objęte tajemnicą statystyczną
– Informacje na temat badań rolniczych są dostępne:
– na stronie internetowej GUS:
– poprzez Infolinię Statystyczną, tel. 22 279 99 99, od 23 maja do 29 lipca 2016 r. w godzinach 8:00-15:00 przed rozpoczęciem etapu zbierania danych, a w trakcie realizacji badań od 8:00-20:00 (w ten sposób można potwierdzić
tożsamość ankieterów)

 

Jakie badania będą realizowane:
– Badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR)
– Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (R-ZW-B)
– Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S)
Kogo obejmą badania:
– wylosowane gospodarstwa rolne osób fizycznych (wylosowane do udziału w trzech, dwóch lub jednym badaniu)
– wszystkie gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej (udział we wszystkich trzech badaniach)
Jak przekazać dane
Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badań mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:
– samodzielne wypełnienie formularza przez Internet, dostępnego w dniach 1-9 czerwca 2016 r. na stronie
– rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 10 czerwca-22 lipca 2016 r.
– rozmowę z ankieterem statystycznym w trakcie wywiadu bezpośredniego w dniach 10 czerwca-29 lipca 2016 r.

https://rolnictwo.stat.gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię