Złe oznakowanie na drodze?

0
1604

Policja robi wiosenny przegląd oznakowania i dróg w powiecie jaworskim. Prosi też o pomoc mieszkańców.

Celem działań jest weryfikacja poprawności w oznakowaniu oraz sprawdzenie stanu nawierzchni dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Zwracamy się z apelem o przekazywanie własnych uwag i spostrzeżeń dotyczących organizacji i oznakowania ruchu.
Jaworska Policja wraz z zarządcami prowadzi przegląd stanu oznakowania dróg. Działania mają na celu ujawnianie miejsc, które mogą spowodować zagrożenia. W szczególności przeglądowi podlega: sprzeczne, nieprawidłowe i nieczytelne oznakowanie, nadmiernie restrykcyjne ograniczenia prędkości, brak lub zniszczone urządzenia drogowe, źle profilowane fragmenty dróg, drzewa rosnące zbyt blisko jezdni oraz inne utrudnienia, mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Mieszkańcy uwagi co do stanu dróg i ich oznakowania mogą zgłaszać – mailem na adres sylwia.graczyk@jawor.wr.policja.gov.pl lub pod numerem telefonu KPP w Jaworze 76 726 22 45 – od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -15.30
Informacje w tym zakresie można również przekazywać do Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu ul. Krakowska 28, tel. 71 391 71 00 lub Zarządu Dróg Powiatowych w Jaworze z siedzibą w Zębowicach 44, tel. 76 870 74 70.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię