Omnibus Junior wyłoniony

0
53

20 maja br. w Szkole Podstawowej nr 4 w Jaworze odbyła się II edycja szkolnego konkursu wiedzy ogólnej Omnibus Junior. Konkurs jest organizowany z myślą o uczniach klas I – III mających rozległą wiedzę z różnych dziedzin, wykorzystujących umiejętność logicznego myślenia do rozwiązywania zadań, kochających książki i lubiących się bawić.
Zadaniem konkursu jest sprawdzenie wiadomości uczniów z wiedzy ogólnej, dotyczącej wiadomości z edukacji językowej, matematycznej, przyrodniczej, historycznej, informatycznej, muzycznej i plastycznej.
Do rywalizacji przystąpiło jedenaścioro uczniów, 2 z klasy pierwszej, 6 z klasy drugiej oraz 3 z klasy trzeciej. Konkurs podzielony był na 4 etapy. W pierwszym uczniowie udzielali odpowiedzi na pytania w arkuszu testowym. Następnie, w rundce pytań nt. przysłów i powiedzeń, uczniowie udzielali odpowiedzi ustnych. W etapie trzecim, po wylosowanym przez prowadzącego pytaniu, uczniowie udzielali na nie odpowiedzi. W ostatniej części konkursu uczniowie rozwiązywali krzyżówkę. Każda poprawna odpowiedź była punktowana. Osoba z największą ilość punktów, została mianowana SZKOLNYM OMNIBUSEM.
I tak kolejno pierwsze miejsce, a tym samym tytuł szkolnego OMNIBUSA JUNIORA otrzymała Oliwia Targosz, z kl. 3, z liczbą punktów 38, drugie miejsce trafiło do Alicji Zając z klasy 3 (36 punktów), trzecie miejsce otrzymał Gabriel Drozdowski (kl. 2) z punktacją 35 punktów, wyróżnienie powędrowało do Macieja Witczaka z 2 klasy, który zdobył 34 punkty.
Laureaci otrzymali dyplomy oraz gry logiczne.
(SP4)