Są wyniki Projektu Piecowego w Gminie Męcinka

0
208

97 rodzin w Gminie Męcinka otrzyma dofinansowanie w ramach projektu „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – zwalczanie emisji kominowej w Gminie Męcinka”. Ogółem w ramach naboru do Urzędu Gminy w Męcince wpłynęło 129 wniosków. Wnioski podlegały ocenie formalnej i merytorycznej według kryteriów programowych.

Wymiana źródeł ciepła u mieszkańców możliwa jest dzięki pozyskanej przez Gminę dotacji unijnej. Projekt Gminy Męcinka (nr RPDS.03.03.01-02-0019/19) finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Na stronie internetowej Gminy Męcinka opublikowano oczekiwane przez zainteresowanych wyniki konkursu. Dotacje wynoszą do 35 tys. zł na mieszkańca składającego wniosek.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię