Postępy prac przy kompleksie LEHM

0
396

W ramach prac prowadzonych na zlecenie Gminy Bolków przy podziemnym kompleksie LEHM, odsłonięto relikt dawnej sztolni wiodącej do podziemi. Podczas robót ziemnych natrafiono w rumowisku na pozostałości prowadzonych w tym miejscu amatorskich poszukiwań, m.in. na odrzwia stalowej obudowy podporowej typu ŁP.
– Teren został oczyszczony z zalegających mas ziemnych i skalnych. W czole wkopu sztolni widać już zawalisko początkowego jej odcinka. Po udrożnieniu zawaliska, z uwagi na występujące tam zagrożenia, historyczne wyrobisko zostanie rozpoznane przez specjalistyczne służby – poinformował burmistrz Bolkowa. – Ze swojej strony chciałbym bardzo docenić zaangażowanie całego zespołu, w którego skład wchodzą: dr Tomasz Stolarczyk – archeolog, dr hab. inż. Maciej Madziarz – ekspert w dziedzinie górnictwa podziemnego i badań dawnych wyrobisk górniczych, Mariusz Kołodziejczyk – saper, Robert Piechura – transport, logistyka, Marcin Kasprzyk – prace ziemne, Piotr Gabruś – zabezpieczenie techniczne, Jan Mieszała OJRG Bolków – pomoc i zabezpieczenie techniczne, Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska z Urzędu Miejskiego w Bolkowie – dodaje Grzegorz Kucab.
(GB)