Wzorcowa rewitalizacja

0
502

Narodowy Instytut Dziedzictwa podejmie współpracę z Gminą Jawor w ramach programu „Wzorcowa rewitalizacja”. Projekt będzie realizowany włączając miasto do Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Gmina Jawor została wybrana jako partner realizujący program wsparcia eksperckiego poprzez wspólne przeprowadzenie procesu identyfikacji dziedzictwa, szacowanie jego wartości i wskazania właściwych sposobów jego ujęcia, ochrony i zagospodarowania w procesach rewitalizacyjnych. Miasto dostało wsparcie, bowiem skrupulatnie realizuje ustawowe zadania w zakresie ochrony i opieki nad zbytkami. Obecnie, prowadzona jest rewitalizacja na podstawie „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jawora na lata 2016-2023”, która obejmuje centralną część miasta – historyczny Rynek oraz Kościół Pokoju wraz z najbliższym otoczeniem. Udzielone Gminie wsparcie eksperckie przez NID w ramach Programu, służyć będzie wypracowywaniu modelowych rozwiązań dla działań związanych z ochroną i wykorzystywaniem dziedzictwa kulturowego na terenie całego miasta w procesie tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jawora na lata 2023 -2030.