Akademia kompetencji kluczowych

0
304

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie Szkoły Podstawowej w Paszowicach biorą udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym “Akademia kompetencji kluczowych”. Projekt ukierunkowany jest na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. W ramach projektu uczniowie w każdym miesiącu uczestniczą w praktycznych zajęciach, w efekcie których rozwijają swoje kompetencje kluczowe w zakresie: TIK, postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy (takich jak: kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy zespołowej, samopoznania oraz świadomego wyboru dalszych kierunków kształcenia z uwzględnieniem potrzeb współczesnego rynku pracy).Marzec był w paszowickiej szkole miesiącem kształtowania kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się. Nauczyciele wraz z uczniami podjęli szereg działań w tym zakresie. Uczniowie klasy czwartej uczestniczyli w trzech spotkaniach warsztatowych z wychowawcą. Na pierwszych z nich „Dlaczego czasem lepiej w drużynie?” wysłuchali bajki o czterech królewiczach opowiedzianej i skomentowanej przez psychologa. Uczniowie poznali typy osobowości, zrozumieli, że ludzie różnią się między sobą cechami osobowości, wyjaśniali, dlaczego ludzie zachowują się w odmienny sposób. Wszyscy wskazali, że od ich zachowania w dużej mierze zależy efekt współpracy. Każdy z nich określił, jakim jest najczęściej kolorem. Podczas zajęć „Czy można uczyć się szybciej?” uczniowie nabywali nowe wiadomości na temat funkcjonowania mózgu i koncentracji uwagi, oglądali prezentację i film z mini wykładem pod tym samym tytułem. Przy dźwiękach muzyki chętnie wykonywali ćwiczenia wprowadzające, przekraczające linię środka i wydłużające. Kolejna lekcja „Jak trenować myślenie?” pozwoliła uczniom kreatywnie poszukiwać różnych rozwiązań w przypadku zaskoczenia. Uczniowie chętnie opowiadali o sytuacjach ze swojego życia, które ich zaskoczyły. Nauczyciel omówił także z wychowankami kartę pracy zawierającą cztery etapy pojawiające się w sytuacji zaskoczenia. Następnie uczniowie wykonywali zadanie typu: Jak wymyślić coś z niczego? Uczniowie przedstawiali pomysły zorganizowania przyjęcia, o którym zapomnieli i za pomocą kamer prezentowali przygotowane elementy imprezy urodzinowej. Byli dumni z tego, że poradzili sobie z rozwiązaniem zaskakującego problemu. Uczniowie klasy piątej na lekcji wychowawczej ćwiczyli kompetencje społeczne w zakresie porozumiewania się. Dzieci losowały ciekawe pytania i starały się na nie odpowiadać. Te ćwiczenia były dla nieśmiałych uczniów szansą na to, aby nauczyć się rozpoczynać rozmowę i ją kontynuować. Podczas wszystkich lekcji uczniowie pracowali zespołowo, poszukiwali kreatywnych rozwiązań, a także rozpoznawali, co czują inni. Dzięki temu wzmocnili umiejętność nawiązywania relacji z innymi, empatię i świadomość własnych emocji.
Beata Makuch
Marta Suhak