Zmiany w budżecie gminy za zgodą radnych

0
68

Władze Polkowic postanowiły przeznaczyć 450 tys. zł na zakup karetki typu C dla polkowickich zespołów ratownictwa medycznego. Zdecydowano także  przeznaczyć 50 tys. zł na kontynuować badania przesiewowe w ramach profilaktyki raka jelita grubego. 

 

Zakup karetki dla polkowickiego pogotowia, budowa nowej siedziby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego czy przystosowanie budynku sali gimnastycznej na potrzeby oddziału przedszkolnego w Suchej Górnej – to nowe przedsięwzięcia, które zostaną sfinansowane z budżetu gminy. Decyzję o zmianach w budżecie jednogłośnie podjęli radni podczas ostatniej sesji.

– Najważniejsze dochody to pozyskanie dofinansowania w wysokości 450 tys. zł do kursów komunikacji miejskiej, świadczonych przez ZKM oraz 21 tys. zł darowizny z Fundacji KGHM na zestawy antycovidowe dla mieszkańców – wylicza Katarzyna Gryś, skarbnik gminy.

Jednym z nowych zadań w tegorocznym budżecie gminy jest rewitalizacja budynku przy boisku w Komornikach, na którą zaplanowano 100 tys. zł. Jednocześnie zadecydowano też o przeznaczeniu 40 tys. zł na opracowanie projektu technicznego przebudowy pomieszczeń punktu przedszkolnego Przedszkola Miejskiego nr 4 w budynku sali gimnastycznej w Suchej Górnej.

Dzięki decyzji radnych może rozpocząć się budowa nowej siedziby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. W tegorocznym budżecie zarezerwowano 190 tys. zł na opracowanie dokumentacji projektowej budynku ZOL, w którym znajdzie się dwukrotnie więcej miejsc niż jest w obecnie funkcjonującym zakładzie. Inwestycję wpisano również w wieloletnią prognozę finansową. Zadanie będzie współfinansowane przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

Władze Polkowic postanowiły również przeznaczyć 450 tys. zł na zakup karetki typu C dla polkowickich zespołów ratownictwa medycznego.

– Dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Legnicy zwróciła się do nas z prośbą o sfinansowanie zakupu tego typu ambulansu, w  którym znajdują się nosze, dla potrzeb naszych polkowickich ratowników – mówi Łukasz Puźniecki, Burmistrz Polkowic. – Zdaniem dyrektor legnickiego pogotowia, posiadany tabor jest mocno wyeksploatowany, a  jednostka posiada ograniczone środki finansowe. Cieszę się, że radni podzielili moje zdanie i zgodzili się na przeznaczenie pieniędzy na zakup tej karetki. Mamy epidemię, zatem pomoc naszym służbom na froncie walki z koronawiursem powinna być dla nas priorytetem – dodaje szef polkowickiego samorządu.

Oprócz tego radni zadecydowali o  przeznaczeniu 130 tys. zł na remont toalet dla pacjentów w  Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych, jak i 300 tys. zł na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej. Jednocześnie zdecydowano się na przeznaczenie 50 tys. zł na utworzenie nowego zadania w ramach polityki zdrowotnej burmistrza Polkowic Łukasza Puźnieckiego. Dzięki temu przychodnia będzie kontynuować badania przesiewowe w ramach profilaktyki raka jelita grubego i odbytnicy. Wśród pozostałych zmian znalazły się wydatki na przebudowę oświetlenia ulicznego przy Szkole Podstawowej Nr 2, opracowanie dokumentacji technicznej projektu utworzenia muzeum ziemi polkowickiej czy dotacja na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Zmiany w budżecie rada przyjęła jednogłośnie, przy nieobecności jednego radnego. Podczas ostatniej sesji zatwierdzono także zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy, dzięki którym polkowicki Aquapark rozpocznie procedurę przetargową i  będzie mógł zmodernizować obiekt. W tej kwestii rada miejska zadecydowała większością głosów.

POLKOWICKI PAKIET GOSPODARCZY 2.0

Najważniejszym punktem ostatniej sesji Rady Miejskiej w Polkowicach było uchwalenie Polkowickiego Pakietu Gospodarczego 2.0. O założeniach projektu pisaliśmy szeroko. Radni nie mieli zastrzeżeń do pomysłu burmistrza Polkowic, Łukasza Puźnieckiego, który wyszedł naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców.

– Należy podkreślić, że formalności związane z uzyskaniem pomocy w ramach PPG 2.0 zostały ograniczone do niezbędnego minimum. Pakiet przyjęty na sesji nie stanowi katalogu zamkniętego. Będziemy uważnie przyglądać się sytuacji wynikającej z pandemii i reagować. Pamiętajmy, że wszyscy przedsiębiorcy borykający się z problemami wynikającymi z pandemii mogą składać wnioski dotyczące ulg w podatkach. Wymagają one złożenia odpowiedniej dokumentacji zgodnie z ordynacją podatkową – mówi burmistrz Łukasz Puźniecki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię