LGD Partnerstwo Kaczawskie podsumowało rok 2020

0
383

23 lutego br. biuro Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Kaczawskie zorganizowało Warsztat Refleksyjny, którego celem było podsumowanie minionego roku pod kątem wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 dla Partnerstwa Kaczawskiego oraz działań Stowarzyszenia i pracy biura LGD. Lokalna Grupa Działania jest zobowiązana do monitoringu i ewaluacji realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, m.in. poprzez przeprowadzenie na początku każdego roku Warsztatu Refleksyjnego, z którego rekomendacje muszą znaleźć się w sprawozdaniu rocznym z poziomu osiągnięcia poszczególnych wskaźników.
W tym roku, po raz pierwszy warsztat taki odbył się w formie on-line przez Google-Meet. W warsztacie udział wzięli m.in.: Prezes Stowarzyszenia LGD – Piotr Pieniążek, Dyrektor biura LGD i członek Zarządu LGD – Gabriela Męczyńska, Członek Zarządu LGD – Małgorzata Świderska, Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich z Urzędu Marszałkowskiego – Izabela Woronowicz, Kierownik Działu Autoryzacji Płatności i Sprawozdawczości z Urzędu Marszałkowskiego – Paweł Kucharski, pracownik Działu Autoryzacji Płatności i Sprawozdawczości – Dorota Drożdżyńska, Prezes Stowarzyszenia Kaczawskiego – Agata Rudnicka, Dyrektor Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie – Julia Jankowska, a także członkowie Rady LGD: Marzena Szkutnik, Ewelina Rozpędowska, Marek Janas i Sławomir Kosz. W spotkaniu udział również wzięli przedstawiciele innych LGD: LGD Wrzosowa Kraina – Renata Jankun i Weronika Olszak, LGD Szlakiem Granitu – prezes Krystian Ulbin, LGD Partnerstwo Duch Gór – prezes Dorota Goetz oraz pracownicy biura LGD Partnerstwo Kaczawskie– Małgorzata Dubrowska, Renata Zwierzew i Marta Cieślak.
W toku warsztatów i dyskusji poruszono wiele ważnych tematów, m.in.: realizacja finansowa i rzeczowa Lokalnej Strategii Rozwoju, jakość wybranych projektów, zastosowane kryteria wyboru operacji, przyjęty system wskaźników, procedury naboru, wyboru i realizacji projektów, skuteczność działania biura LGD itp. W związku z pandemią, był to trudny rok, a Zarząd LGD, pracownicy biura i beneficjenci – musieli się zmierzyć z zupełnie nową rzeczywistością. Udało się jednak, z małymi przesunięciami, zrealizować zaplanowane działania na rok 2020.
Podsumowując, w 2020r. biuro Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Kaczawskie:
– zorganizowało i przeprowadziło 15 spotkań konsultacyjno – informacyjnych/szkoleń/wydarzeń,
– zakończono realizację dwóch operacji własnych LGD, w ramach których zaktualizowana została mapa turystyczna regionu i przewodnik turystyczny wraz z drukiem, ponadto wykonano mapę – wyrywankę z opisem największych atrakcji regionu w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej, ponownie wydana została kolorowanka dla dzieci o podróżach Agatka – maskotki KWW, przygotowano Bazę zasobów przyrodniczych regionu, którą opracował prof. Piotr Migoń, a także wydano – Album „Kraina Wygasłych Wulkanów – 100 najciekawszych miejsc”- w wersji polskiej i angielskiej, łączna kwota 112.000 zł,
– otrzymano drugi bonus na rozwój Partnerstwa Kaczawskiego w kwocie 1.110.000 zł,
– powstał film szkoleniowy „Partnerstwo Kaczawskie – historia prawdziwa”,
– otwarta została wystawa fotograficzna pn. „Historia Partnerstwa Kaczawskiego” w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie,
– rozpoczęto projekt współpracy 7 Lokalnych Grup Działania z Dolnego Śląska pn. „Marki Lokalne Dolnego Śląska – tworzone z pasją”,
– przeprowadzono 3 konkursy grantowe, łącznie wpłynęło 15 wniosków na kwotę 299 828 zł przy limicie wszystkich dostępnych środków 300.000 zł,
– LGD złożyło wniosek na operację własną Nr 6/2020/OW pn. „Dumni z Krainy Wygasłych Wulkanów – edukacja regionalna w szkołach Partnerstwa Kaczawskiego”,
– 54 potencjalnych beneficjentów skorzystało z bezpłatnego doradztwa w biurze LGD Partnerstwo Kaczawskie i online,
– zorganizowano XIV Kaczawski Jarmark Bożonarodzeniowy w formie kilku wydarzeń niestacjonarnych, min. nagrano film o dotychczasowych jarmarkach i pielęgnowaniu tradycji świątecznych oraz zorganizowano konkursy dla dorosłych i dzieci,
– pracownicy biura wzięli udział w 2 webinariach zewnętrznych projektu pt.: “Dobre przykłady realizacji wielofunduszowych RLKS-ów jako źródło wiedzy i doświadczeń w rozwoju między terytorialnej współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania”. Webinaria organizowane przez Dolnośląską Sieć Partnerstw Lokalnych Grup Działania,
– pracownicy wzięli udział w Międzynarodowych Targach Turystyki i czasu wolnego we Wrocławiu, a także w konferencji we Wrocławiu „Dobre przykłady realizacji wielofunduszowych RKL-ów oraz nowych kierunków wskazanych przez Unię Europejską jako kluczowe w nowym okresie programowania dla Programu Leader: klimat, nowe technologie i smart Village”.

Ogółem, na dzień organizowanego spotkania, jest już na terenie Partnerstwa Kaczawskiego m.in.: 12 utworzonych nowych przedsiębiorstw, zrealizowano 15 operacji polegających na rozwoju istniejących przedsiębiorstw, utworzono 20 nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przebudowano 2 obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, pracom konserwatorskim lub restauratorskim poddano 9 zabytków. Do dnia 31 grudnia 2020r. złożono ogółem 112 wniosków o przyznanie pomocy na kwotę 15.792.423,31 zł, z czego po weryfikacji Urzędu Marszałkowskiego i podpisaniu umów, jak również po kilku rezygnacjach beneficjentów, liczba realizowanych wniosków to 72 szt. na kwotę 9.006.823,11 zł, z czego już na koniec roku 51 beneficjentów otrzymało płatność końcową. Wg analizy biura LGD, najaktywniejszymi gminami w Partnerstwie Kaczawskim, w zakresie korzystania z programu Leader, są: Pielgrzymka, Świerzawa i Krotoszyce.

Marta Cieślak
Biuro LGD Partnerstwo Kaczawskie