Jest praca dla stażystów

0
604

Jaworskie Schronisko Młodzieżowe zaprasza chętnych stażystów na stanowisko dozorcy i konserwatora. Czas trwania umowy – 6 miesięcy.

Kandydaci na stażystów powinni mieć ukończone 30 lat i mieć status osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy. Miejsce wykonywania pracy to schronisko przy ul. Starojaworskiej 7. Staż realizowany w ramach projektu pod nazwą „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy” współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Projekt wdrażany przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze. Więcej informacji pod nr tel. (76) 870 88 86, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.