Granty LGD Szlakiem Granitu przyznane

0
292

W styczniu 2021 roku Prezes Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu” Krystian Ulbin podpisał umowy z organizacjami pozarządowymi na kwotę 238.547 zł z przeznaczeniem na aktywizację mieszkańców. Jest to już kolejny projekt grantowy, który tym razem dotyczy aktywizacji mieszkańców oraz liderów organizacji pozarządowych.
W ramach grantu „Aktywnie, lokalnie, wspólnie” LGD wesprze 11 inicjatyw aktywizacyjnych na obszarze wszystkich gmin partnerstwa, w ramach których odbędzie się szereg warsztatów i wydarzeń na rzecz lokalnej społeczności. Ważnym elementem jest także wsparcie liderów organizacji oraz grup nieformalnych.
Celem operacji jest realizacja 8 działań z zakresu aktywizacji mieszkańców oraz 3 działań z zakresu aktywizacji przedstawicieli organizacji pozarządowych, a także rozwój oferty zajęć aktywizacyjnych i integracyjnych dla mieszkańców obszaru oraz profesjonalizacja sektora organizacji pozarządowych.
W ramach grantu „Aktywnie, lokalnie, wspólnie” zostaną zrealizowane następujące zadania:
* „Poznajmy tomkowickie ptaki”, Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Tomkowice,
* „Otwórz się na folklor”, Fundacja Dobrego Startu z Roztoki,
* „Festiwal Kwiatów”, Stowarzyszenie Nasz Mieczków,
* „Aktywni mieszkańcy gminy Udanin”, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Udanin,
* „Akademia Tradycji”, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Grodziszcze Sztafeta Pokoleń,
* „Aktywnie, lokalnie, wspólnie – Poznajemy się bliżej – potyczki sąsiedzkie” Stowarzyszenie Mieszkańców na rzecz Rozwoju Wsi Stanowice,
* „Wędrujące Dobro”, Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” w Zastrużu,
* „Zielona aktywizacja”, Stowarzyszenie Przyjaciół Bystrzycy Górnej „Trzy sosny”,
* „Dobromierska Akademia NGO”, Fundacja Merkury,
* „Świdnickie NGO – aktywne i profesjonalne”, Fundacja Merkury,
* „Gmina Jaworzyna Śląska – miejsce aktywnych NGO”, Fundacja Merkury.
Wszystkim grantobiorcom gratulujemy uzyskanych środków finansowych i życzymy sprawnej realizacji powierzonych grantów.
Zadania będą realizowane w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego dla przedsięwzięcia IV. „Aktywna społeczność Szlakiem Granitu” objętego Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Grantu” w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
(DBR)