Oczyszczalnia z dofinansowaniem

0
437

Gmina Dobromierz pozyskała ponad 3,5-milionową dotację na realizację projektu pn.: „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Czernicy, gmina Dobromierz”.Łączna wartość wniosku złożonego przez gminę do Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 wynosi 5,1 mln zł.
(DBR)