Projekt edukacyjny dla szkół

0
307

Od początku września ubiegłego roku Gmina Dobromierz realizuje dwuletni projekt edukacyjny w szkołach w Dobromierzu, Gniewkowie i w Roztoce. Jedni uczniowie wyrównują braki w wiedzy i umiejętnościach np. na zajęciach z matematyki i języka angielskiego czy przedmiotach przyrodniczych.

Inni doskonalą to, w czym już mieli sukcesy np. na rozwijających zajęciach z informatyki, matematyki i języków obcych. Najmłodsi mają szansę zmniejszać trudności z czytaniem, pisaniem czy mówieniem na zajęciach z terapii pedagogicznej, na zajęciach logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych. Twórczo i wspólnie uczniowie pracują na zajęciach z kreatywności, tworząc prace techniczne, plastyczne czy literackie.

Epidemia koronawirusa spowodowała tymczasowe wstrzymanie zajęć, jednak zostały one wznowione od początku nowego roku szkolnego.

Celem projektu jest ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia na każdym etapie rozwoju.

W ramach zadania realizowane są zajęcia:

* dla uczniów wykazujących zdolności w zakresie języków obcych, matematyki, informatyki, przedmiotów przyrodniczych i gry w szachy,

* dla uczniów wymagających wsparcia w zakresie języków obcych i przedmiotów przyrodniczo-matematycznych,

* dla uczniów wymagających wsparcia w postaci zajęć rozwijających kompetencje kluczowe istotne z punktu widzenia rynku pracy,

* dla uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych oraz zidentyfikowanych dysfunkcjach rozwojowych.

Pod koniec ubiegłego roku został przeprowadzony cykl szkoleń dla nauczycieli, który pozwolił jeszcze skuteczniej rozwijać kompetencje odpowiadające potrzebom edukacyjnym uczniów. Nauczyciele uzyskali cenne wskazówki dotyczące efektywnego nauczania m.in. przedmiotów informatycznych i przyrodniczych.

Dodatkowo w ramach projektu doposażone zostały pracownie językowe, komputerowe i przyrodnicze. Zakupiony został sprzęt multimedialny, sprzęt TIK i różnorodne pomoce dydaktyczne. Dzięki temu dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu laboratoryjnego i komputerowego, który urozmaica i uatrakcyjnia prowadzone zajęcia. Każdy uczeń dzięki pracy w małych grupach może osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości.

– Realizacja projektu poszerza ofertę edukacyjną szkół o zajęcia rozwijające kluczowe kompetencje. Ma też na celu zmniejszenie dysproporcji oraz podniesienie jakość procesu kształcenia – komentuje wójt Jerzy Ulbin.

Całkowita wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi ponad 1,3 mln zł.

(DBR)