Społeczność szkolna dziękuje

0
505

Dyrekcja szkoły, nauczyciele i uczniowie dziękują wszystkim darczyńcom za fundusze na nagrody na zakończenie roku szkolnego. – Był to dla nas wszystkich trudny i nietypowy rok, wymagał wielu zmian, wysiłku i zaangażowania. Dla uczniów był to czas większego niż zwykle wyzwania, musieli odnaleźć się w nowej rzeczywistości. I dali radę. Jesteśmy z Was dumni – mówi dyrektor Dariusz Brzyk.

Dzięki sponsorom uczniowie otrzymali nagrody za swą systematyczną i pilną pracę, za zaangażowanie i sukcesy w konkursach oraz zawodach. Ofiarowane fundusze za aprobatą Rady Rodziców zostały wykorzystane nie tylko na nagrody dla najlepszych uczniów, ale także na remont i przystosowanie dwóch sal lekcyjnych.

– Za udzielone wsparcie serdecznie dziękujemy tym, którzy chcieli pozostać anonimowi, a także, wymienionym osobom i firmom: Wójtowi Gminy Mściwojów Mariuszowi Forysiowi, Radnemu Powiatowemu Arturowi Stacherze, Radzie Rodziców wraz z przewodniczącą Martą Czerwińską, Radzie Sołeckiej i sołtysowi wsi Snowidza Tomaszowi Kowalskiemu wraz z małżonką, Radzie Sołeckiej i sołtys wsi Godziszowa Mirosławie Zatorskiej, Renacie i Tomaszowi Myjak, Danucie Łękawie, Ireneuszowi Cukrowiczowi, Małgorzacie Drabowicz, Renacie i Pawłowi Kuna, Grażynie i Zenonowi Kuna oraz Ireneuszowi Bigusowi. Dziękujemy również wszystkim Rodzicom, którzy angażują się w życie szkoły – pomagają organizować uroczystości i wycieczki dla uczniów, poszukują sponsorów, udzielają się w Radzie Rodziców, wspierają oraz doceniają pracę nauczycieli – podsumował dyrektor szkoły Dariusz Brzyk.