Poznawanie z zabawą czyli gra miejska

0
1102

Gra miejska stworzona przez Towarzystwo Miłośników Bolkowa na swą premierę czekała około dwóch lat, bo folder jej towarzyszący powstał i został wydrukowany przed rewitalizacją rynku w Bolkowie. Ponieważ elementy gry miały znajdować się na trasie budowy oczekiwanie było konieczne. W poranek 8 czerwca br. gra ruszyła. Ruszyło też w trasę kilka osób zainteresowanych odgadnięciem hasła gry i zdobyciem specjalnej pieczęci z tytułem „Odkrywcy bolkowskich tajemnic”.
Trasa gry prowadzi z bolkowskiego zamku przez miasto, a po drodze szukać trzeba kamiennych kostek z napisami i strzałką wskazującą kierunek dalszej podróży. Mija się więc przyzamkową kapliczkę barokową, okolice górnej bramy miejskiej, gdzie umieszczony jest krzyż Templariuszy, fontannę i ratusz w rynku. Potem śladem tekstu gry, idziemy w stronę Wzgórza Ryszarda – kiedyś góry szubienicznej i przez ogródek jordanowski Krysia trafiamy do parku miejskiego. Kiedyś była to góra Wilhelma. I to jest finał wędrówki, choć trzeba jeszcze wrócić pod zamek, by podbić pieczątek na folderze z grą. To nagroda za spacer z poznawaniem bolkowskich legend i historii oraz odnajdywanie literek znajdujących się na kostkach i złożenie z nich hasła.
– Towarzystwo Miłośników Bolkowa proponuje mieszkańcom i odwiedzającym nasze miasto grę miejską „Na tropie bolkowskich legend” – napisał na stronie TMB przewodniczący stowarzyszenia Marek Janas. – W przestrzeni miejskiej ukryto 8 granitowych kostek z sylabami, z których po przejściu trasy należy ułożyć hasło. Przy okazji gracze zapoznają się z bolkowskimi legendami, które zawiera towarzyszący grze folder. Autorką koncepcji gry, tekstu i szaty graficznej ulotki promującej jest członkini TMB Anna Andrzejewska –Bonna. Foldery będą dostępne w kasie bolkowskiego zamku oraz punkcie informacyjnym w Galerii Historyczno-Artystycznej „Ars et historia” a także do pobrania z facebookowego konta Towarzystwa Miłośników Bolkowa. Dla osoby, która pierwsza odkryje hasło i prześle je na Messengera TMB przewidziana jest nagroda. Ponadto każdy, kto przeszedł trasę i ułożył hasło, może podstemplować sobie folder na ostatniej stronie pieczątką „Odkrywca bolkowskich tajemnic”. Pieczątka znajduje się w skrzynce na tablicy informacyjnej Towarzystwa Miłośników Bolkowa na parkingu przy zamku. Zachęcamy do udziału w grze, poznawania Bolkowa, jego zabytków i legend – reasumuje Marek Janas.
By udać się w drogę trzeba mieć folder. Można go pobrać w kasie bolkowskiego zamku oraz w punkcie informacyjnym Bolkowskiej Galerii Historyczno – Artystycznej Art et Historia. W pierwszym tygodniu okazało się, że pierwsza kostka umieszczona na zamkowej wieży jest niedostępna ze względów sanitarnych, a jedna z parkowych zaginęła… jeśli się nie odnajdzie zostanie wykonana jej następczyni. Więc, foldery do rąk i… miłego spaceru z zabawą śladem bolkowskich legend.
mewa