Kolej aglomeracyjna zatwierdzona

0
194

Jednogłośnie polkowiccy radni zagłosowali za wpisaniem do budżetu gminy wieloletniego zadania dotyczącego budowy Kolei Aglomeracyjnej Zagłębia Miedziowego. Władze gminy pracują nad przywróceniem kolei do Polkowic od początku ubiegłego roku.

– To, co udało nam się osiągnąć przez te kilkanaście miesięcy to ogromny sukces i bardzo dziękuję radzie za jednomyślność i poparcie tego wniosku – mówi Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic. Zadanie to, decyzją radnych sejmiku dolnośląskiego, wpisano dziś również do wieloletniej prognozy finansowej oraz do planu zagospodarowania przestrzennego województwa.

Podczas ostatniej sesji radni Rady Miejskiej w Polkowicach przyjęli projekt zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Obradowano zdalnie ze względu na obostrzenia rządowe w stanie epidemii koronawirusa. Nie przeszkodziło to w analizie kosztów, związanych z zadaniem dotyczącym budowy kolei. Na sporządzenie dokumentacji projektowej oraz przygotowanie decyzji środowiskowej Polkowice zarezerwowały w WPF 1 milion 200 tysięcy złotych. Kwota ta jest rozłożona na lata 2021-2023.

Radni mimo wielu pytań, byli zgodni, co do tego, że należy wykorzystać nadarzającą się okazję, by doprowadzić kolej do Polkowic. Określali ten moment jako kamień milowy. Niektórzy właśnie ze względu na dopisanie zadań związanych z budową kolei zdecydowali się głosować za przyjęciem zmian w planie budżetowym na najbliższe lata.

– Jest to kluczowy projekt, który zadecyduje o tym, czy Polkowice będą się rozwijać czy nie – mówi burmistrz Łukasz Puźniecki. Głęboko w to wierzę, że jeszcze w tej kadencji ta cała dokumentacja będzie gotowa i wraz z PKP PLK będziemy wdrażać ten projekt w życie – dodaje.

– Rozmowy z  PKP PLK prowadzimy równolegle do prac nad dokumentacją – mówi Tymoteusz Myrda, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.

Każdy z samorządów, zaangażowanych w budowę Kolei Aglomeracyjnej Zagłębia Miedziowego musi podjąć taką uchwałę. Polkowice osiągnęły ten etap jako pierwsze.

– Samorządy wspólnie dokonują wpłaty na realizację tego projektu. Dokumentację będzie przygotowywał Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – mówi burmistrz Łukasz Polkowic.

Dziś o wpisaniu zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego zadecydowali radni sejmiku.

– Zadanie wprowadziliśmy poprzez autopoprawkę – mówi marszałek Tymoteusz Myrda. – Teraz czekamy na pozostałe samorządy, które muszą dokonać podobnych zmian w planach budżetowych na lata 2021-23. Dopiero wtedy wszyscy zainteresowani będą mogli podpisać przygotowane przez nas porozumienie – dodaje.

Podczas dzisiejszej sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego odbyło się pierwsze czytanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego, do którego wpisano budowę połączenia kolejowego Lubin-Polkowice-Głogów. Projekt przeszedł do dalszych prac.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię