Marcowa sesja Rady Gminy Dobromierz

0
502

Za nami 19. sesja Rady Gminy Dobromierz. Głównym punktem obrad było wysłuchanie informacji o stanie bezpieczeństwa publicznego, którą przedstawił kierownik Posterunku Policji w Dobromierzu Krzysztof Urbanik oraz informacji o sytuacji przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w Gminie Dobromierz za rok 2019, którą omówili Wojciech Tarka – komendant gminny OSP i Wojciech Kubusiak – zastępca szefa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Rada Gminy podjęła również uchwały dotyczące: zmiany stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Dzierzków, a także działek nr 355/1 i 355/5 w Dobromierzu, zmian w budżecie gminy na rok 2020. Rada przyjęła również program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobromierz w roku 2020 oraz sprawozdanie o wysokościach średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobromierz za rok 2019.
(DBR)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię