Oddali hołd żołnierzom wyklętym

0
1150

Na dziedzińcu Zamku Piastowskiego 2 marca o godz. 12 miały miejsce jaworskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jak co roku władze miasta i mieszkańcy złożyli wiązanki pod tablicą Pamięci Ofiar Hitlerowskich Niemiec oraz Żołnierzom Wyklętym.

Żołnierze Wyklęci to polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne – ruch partyzancki stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR. Uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbywające się na dziedzińcu Zamku Piastowskiego były wyrazem hołdu właśnie dla tych bohaterów. Wyklęto ich za czyny i miłość do Ojczyzny, ponieważ sprzeciwili się niesprawiedliwości i sowieckiej agresji. Jaworskie delegacje złożyły wiązanki pod tablicą Pamięci Ofiar Hitlerowskich Niemiec oraz Żołnierzom Wyklętym. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 przygotowali „słowo o historii”, czyli piękne wiersze oraz referat okolicznościowy.
– Tak ważne jest, abyśmy przekazywali młodszym pokoleniom całą historyczną wiedzę, którą posiadamy, ponieważ to właśnie oni są przyszłością narodu. Nie pozwólmy, aby pamięć o żołnierzach wyklętych uległa zapomnieniu – podkreślił Leszek Światkowski, naczelnik wydziału promocji Urzędu Miejskiego w Jaworze. Uroczystości miały miejsce również w Muzeum Regionalnym, gdzie wyświetlono film „Historia Roja” – opowieść o dwudziestoletnim chłopaku, który po wojnie formuje własny oddział partyzantki antykomunistycznej. Podsumowaniem tej wyjątkowej i podniosłej uroczystości był VI Jaworski Bieg Niezłomnych Pamięci Żołnierzy Wyklętych na dystansie 1963 m., który rozpoczął się o godz. 16 na Stadionie Przyrzecze. 1963 to rok upamiętniający śmierć ostatniego z Żołnierzy Wyklętych ps. Lalek – Józefa Franczaka. Na stadionie na jaworskim Przyrzeczu pobiegło 50 osób – zarówno amatorzy ruchu na świeżym powietrzu, jak i “wyczynowcy”.