Burmistrz nagrodził nauczycieli

0
1275

W Jaworze uroczyście Dzień Edukacji Narodowej, który przypada 14 października. Była to doskonała okazja do spotkania Burmistrza Miasta Jawora Emiliana Bery z dyrektorami i nauczycielami szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jawor.
Burmistrz Jawora wspólnie z Naczelnikiem Wydziału Oświaty Wiesławem Szymczykiem, wręczyli nagrody dla dyrektorów oraz wyróżnionych nauczycieli, w podziękowaniu za pracę na rzecz kształcenia kolejnych pokoleń mieszkańców naszego miasta. Były także kwiaty i życzenia oraz zasłużone gratulacje dla jaworskich pedagogów za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
– To dzięki Wam wielu młodych ludzi poznaje swoje prawdziwe możliwości, odkrywa talenty i pielęgnuje pasje. Z całego serca życzę Wam, aby Wasi uczniowie postrzegali naukę jako cenny dar, który im przekazujecie. Dziękuję za wskazywanie młodym ludziom autentycznych wartości życia, naukę tolerancji, szacunku i zrozumienia dla każdego człowieka oraz za przekazywanie niewyczerpalnego bogactwa wiedzy. Niech spełnią się Wasze marzenia osobiste i zawodowe, a podejmowany przez Was trud będzie źródłem satysfakcji i społecznego uznania – życzył burmistrz Jawora Emilian Bera.