Nowy rok szkolny w PCKZiU

0
1569

W znakomitych nastrojach powitano nowy rok szkolny w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze.
– Wracamy dzisiaj po pięknych, wakacyjnych dniach. Mam nadzieję, że wszyscy jesteśmy wypoczęci, radośni, ale przede wszystkim pełni energii i zapału, aby podjąć trud nauki przez te dziesięć miesięcy. Szczególnie gorąco chciałam powitać uczniów klas pierwszych. Uczniów po gimnazjum, którzy rozpoczynają naukę w czteroletnim technikum oraz uczniów szkoły podstawowej, którzy na skutek reformy oświaty rozpoczynają pięcioletnie technikum. – mówiła Lucyna Buczkowska, dyrektor PCKZiU. Uczniowie dowiedzieli się o zmianach kadrowych w szkole, a pierwszoklasiści mieli ponadto okazję poznać swoich wychowawców. W rozpoczęciu roku szkolnego uczestniczyli także goście: wicestarosta powiatu jaworskiego pan Stanisław Laskowski oraz pani Mariola Labryga komendant OHP w Jaworze.  W trakcie uroczystości przedstawiono nowo zatrudnionego nauczyciela- ks. Przemysława Głuszko.  Pierwszy rok szkolny rozpoczęły cztery klasy technikum po gimnazjum: informatyczne (wych. Sławomir Pieszczek), ekonomiczne (wych. p. Marta Tomasik), logistyczne (wych. p. Agata Partyka) oraz mechaniczne (wych. p. Wiesław Pelc); cztery klasy technikum po szkole podstawowej – informatyczna (wych. p. Marek Salata), logistyczna (wych. p. Andrzej Kłeczek), ekonomiczna (wych. p. Małgorzata Majewska), logistyczno–mechaniczna (wych. p. Krzysztof Patrzek). Ponadto powstało sześć klas Branżowej Szkoły 1 stopnia, w tym nowy kierunek – mechatronik, który został objęty patronatem przez Mercedes – Benz Manufacturing Poland. Utworzono trzy klasy po gimnazjum (wychowawcy: 1HG – p. Agnieszka Czum – Truchan, 1KG – p. Magdalena Jankowska, 1MG – p. Magdalena Kowalska) oraz 3 klasy po szkole podstawowej (wychowawcy: 1H – p. Lucyna Herok, 1K – p. Angelika Olecka, 1M – p. Tomasz Zwierzew).
Następnie dyrektor Lucyna Buczkowska ogłosiła wyniki konkursu „Klasa z klasą”. Zwycięską klasą w kategorii technikum została kl. 1 E – wych. pani Joanna Bereźnicka-Mężyk oraz w kategorii branżowej szkoły I stopnia kl. 1 H – wych. pan Dariusz Szojka. Zwycięskie klasy zgromadziły największą liczbę punktów i wygrały „rywalizację” z różnych dziedzin życia szkoły, takich jak: nauka, frekwencja, konkursy, imprezy szkolne, zabawa, działalność charytatywna.
Na zakończenie apelu pani dyrektor życzyła zebranym samych sukcesów, wytrwałości, spełnienia wszystkich zamierzeń oraz planów. Następnie wszystkie klasy udały się na spotkanie ze swoimi wychowawcami, gdzie przedstawiono plany lekcji oraz zapoznano z nauczycielami uczącymi w danej klasie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię