Sierpniowe podsumowanie lokalnych działań w Pogwizdowie

0
1277

Pierwsza połowa sierpnia była bardzo aktywna dla mieszkańców Pogwizdowa, a to za sprawą organizowanych działań w ramach projektu pt.: “Dawniej Długa Wieś, dziś Pogwizdów – przyjedź i zwiedź!” z programu Działaj Lokalnie. Projekt realizuje Koło Gospodyń Wiejskich w Pogwizdowie wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Sołectwa Pogwizdów.
W piątek 9 sierpnia odbyło się spotkanie w celu podsumowania wiedzy, powspominania dawnych dziejów i ważnych wydarzeń z historii Pogwizdowa, zapoznania się z dotychczas zgromadzonymi materiałami i zdjęciami o wsi oraz planowania kolejnych wydarzeń. Na drugi dzień w sobotę 10 sierpnia zorganizowano prace porządkowe na terenie cmentarza ewangelickiego, podczas których przez kilka godzin ciężko pracowała grupa 19 osób, by poprawić stan tego obiektu i terenu. Zwieńczeniem porządków było wspólne ognisko oraz poczęstunek na Polanie pod Gwiazdami. Natomiast w poniedziałek 12 sierpnia miała miejsce CZWARTA już wycieczka po Pogwizdowie – rozpoczęła się od najcenniejszego obiektu zabytkowego w Pogwizdowie, jakim jest romański kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Św. z przełomu XII / XIII w., a zakończyła się na końcu miejscowości w stronę Jeżowa i Jeleniej Góry. Piątek – 16 sierpień – był podwójnie aktywny, ponieważ najpierw od godz. 15:00 organizatorzy wraz z wolontariuszami uczestniczącymi w działaniach projektu podjęli się prac porządkowych w parku oraz wokół ruin pałacu z XIX w. Praca była również ciężka, ponieważ są to tereny zaniedbywane przez lata – niestety. Ale miejmy nadzieję, że dzięki akcjom podobnym jak wyżej opisana, sytuacja ulegnie zmianie na lepsze oraz nastąpi poprawa wizerunku tych miejsc. W pracach uczestniczyły także dzieci. Zaznaczyć w tym miejscu należy, że wśród mieszkańców zauważalna jest potrzeba zmian i dbania o swoją małą ojczyznę, a te cechy możemy wspólnie przekazywać młodszym pokoleniom. Następnie na zakończenie prac przygotowano ognisko oraz poczęstunek dla uczestników projektu, chcąc im w ten sposób podziękować za aktywny udział. Jeszcze tego samego dnia ok godz.19 rozpoczęła się pogadanka o Pogwizdowie, którą rozpoczęła przewodnicząca KGW Pogwizdów – Katarzyna Bącal, a w dalszej części poprowadził ją Przemysław Dygas – wieloletni mieszkaniec i fascynat Pogwizdowa, nauczyciel historii. Przywołał on całą historię wsi – jej początki, rozwój i zmiany na przestrzeni wieków, omówił dzieje kościoła katolickiego, kościoła ewangelickiego, cmentarza ewangelickiego, szkoły podstawowej, pałacu i villi, poczynania poszczególnych właścicieli Pogwizdowa, urzędujących pastorów przy kościele ewangelickim, podkreślił wartość i bogactwo Pogwizdowa oraz walory krajoznawcze. To było bardzo wyjątkowe spotkanie, a wszyscy obecni słuchali tych opowieści w pełnym skupieniu, z wielkim zainteresowaniem, a także podziwem dla prowadzącego i jego wiedzy.
Obecnie organizatorzy pracują m.in. nad przygotowaniem tablic informacyjnych oraz planowaniem pikniku rodzinnego, który podsumuje działania zorganizowane w ramach projektu (termin będzie ogłoszony wcześniej). Prace porządkowe na terenie cmentarza ewangelickiego, parku oraz wokół ruin pałacu będą kontynuowane wstępnie na jesień bieżącego roku. Organizatorzy przypominają o trwającym konkursie plastycznym pt.: “Mój Pogwizdów” (technika i format prac – dowolny) – prace można oddawać do 8.09.2019 r. Zapraszamy do udziału i śledzenia kolejnych przedsięwzięć.